Suuret ikäluokat eläkeiässä

  1. Suuret ikäluokat ovat pienentyneet
  2. Suuret ikäluokat lähtivät kotiseudultaan koulutuksen ja työn perään
  3. Suurista ikäluokista suurin osa on eläkkeellä
  4. Koulutus pitää työelämässä mukana pidempään
  5. Suuret ikäluokat työskentelevät pidempään kuin edellinen sukupolvi
  6. Suuret ikäluokat ovat viivästyttäneet eläkepommia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suuret ikäluokat työskentelevät pidempään kuin edellinen sukupolvi

Kuviosta 7 havaitaan vuosina 1939, 1945, 1949, 1955, 1959 ja 1965 syntyneiden työllisyysasteen muutokset vuosittain iän mukaan vuosina 1987–2010. Tätä vanhempia tietoja on saatavissa vain viiden vuoden välein. Tarkastelujakson alussa (vuonna 1987) vuonna 1939 syntyneet täyttivät 48 vuotta ja vuonna 1965 syntyneet 22 vuotta. Tarkastelujakson lopussa vuonna 2010 vanhin syntymäkohortti (vuonna 1939 syntyneet) oli 71-vuotias ja nuorin 45-vuotias.

Kuvio 7. Vuosina 1965, 1959,1955, 1949,1945 ja 1939 syntyneiden työllisyysasteet eri ikävaiheissa vuosina 1987–2010. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Työssäkäyntitilastot 1987–2009, 2010 ennakko.

Kaikkien kohorttien työllisyysastetta verotti rajusti 1990-luvun lama. Työllisyys aleni jyrkästi vuodesta 1991 lähtien, jolloin nuorin kohortti oli 26-vuotias ja vanhimman kohortin jäsenet (vuonna 1939 syntyneet) olivat 52-vuotiaita ja lähes eläkeputki-ikäisiä. Työttömyyseläkeputken alaikäraja oli tuolloin 53 vuotta. Vuonna 1939 syntyneiden työllisyys laskikin nopeasti laman alettua.

Suuret ikäluokat olivat 1990-luvun laman alussa 42–46-vuotiaita. Heidän työllisyysasteensa notkahti lamavuosina lähes 90 prosentista 15 prosenttiyksiköllä, eikä palautunut enää lamaa edeltäneelle tasolle, vaan jäi 75 prosentin tuntumaan noin kymmeneksi vuodeksi. Sen jälkeen työllisyysasteet kääntyivät ikääntymisen myötä laskuun, joka on kuitenkin ollut selvästi loivempaa kuin vuoden 1939 kohortilla. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat pysyivätkin huomattavasti paremmin työllisinä 55 vuoden iästä lähtien kuin vuonna 1939 syntyneet. Vuosina 1949 syntyneistä oli 61-vuotiaina töissä vielä puolet, kun vuoden 1939 kohortissa oli senikäisenä työelämässä mukana neljännes. Vuonna 1945 syntyneistä kävi 62-vuotiaana työssä vielä 41 prosenttia ja vuonna 1939 syntyneistä 25 prosenttia.

Vaikka suuret ikäluokat työskentelevät pidempään kuin vuonna 1939 syntyneet, heidän työllisyytensä väheni huomattavasti 55 ikävuoden kohdalla. Ikääntyneiden työllisyysasteet ovat kuitenkin nousseet viimeisen 15 vuoden aikana. Vuonna 1955 syntyneillä, jotka olivat vuonna 2010 ehtineet 55 vuoden ikään, oli muutaman prosenttiyksikön parempi työllisyysaste kuin suurilla ikäluokilla 55 vuoden iässä.

Myös 1950-luvulla syntyneet kärsivät 1990-luvun lamasta. Heidän työllisyysasteensa palasivat laman jälkeen hitaasti yli 80 prosenttiin, mikä jää hieman uupumaan lamaa edeltävästä tasosta. Sitä vastoin vuonna 1965 syntyneiden ennen lamaa vallinnut työllisyysaste ylittyi laman jälkeen. Tosin heidänkään työllisyytensä ei koskaan saavuttanut 1940- ja 50-luvulla syntyneiden ennen lamaa vallinneita tasoja. Kuvio osoittaa, kuinka tärkeä taloudellisten suhdanteiden merkitys on ollut vanhempien ja nuorempienkin työllistymiselle.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012