Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Lamavuonna 1992 tutkinnon suorittaneet työllistyivät huonosti

  1. Monilla 90-luvun laman aikana valmistuneilla oli työllistymisongelmia
  2. Hyvä koulutus parantaa työllistymismahdollisuuksia
  3. Valmistumisen jälkeen naiset ovat työllistyneet paremmin kuin miehet
  4. Valmistuneiden työllistymisessä suuria koulutusaloittaisia eroja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Valmistuneiden työllistymisessä suuria koulutusaloittaisia eroja

Vuonna 1992 valmistuneista työllistyivät parhaiten pienehköltä humanistiselta ja kasvatusalalta tutkinnon suorittaneet: lähes 80 prosenttia löysi työpaikan heti. Näiltä aloilta valmistuneet toimivat pääasiassa opettajina. Myös luonnontieteistä sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-aloilta valmistuneet työllistyivät verraten hyvin. Työttömien osuus valmistuneista vaihteli humanistisen ja kasvatusalan 12 prosentista tekniikan ja liikenteen alan 35 prosenttiin.

Samana vuonna miesvaltaiselta tekniikan ja liikenteen alalta työllistyi välittömästi vain 36 prosenttia, ja viiden vuoden kuluttua alalta valmistuneista oli töissä 73 prosenttia. Toiseksi vaikeinta vastavalmistuneiden oli saada matkailu-, ravitsemis- ja talousalan töitä. Vielä viiden vuoden kuluttua valmistumisesta vähiten työllisiä, 67 prosenttia, oli näiltä aloilta valmistuneiden joukossa.

Myös vuonna 2002 humanistiselta ja kasvatusalalta valmistuneet työllistyivät hyvin: työllisiä oli lähes 90 prosenttia. Myös sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksesta työllistyttiin helposti heti valmistumisen jälkeen. Kun kaikista valmistuneista työttömiä oli noin 9 prosenttia, oli tekniikan ja liikenteen sekä luonnonvara- ja ympäristöalalta valmistuneista työttömänä noin 13 prosenttia. Viiden vuoden kuluttua työttömien osuus tekniikan ja liikenteen alalta valmistuneilla oli pudonnut 5 prosenttiin, mutta luonnonvara- ja ympäristöalalla se oli vielä lähes 7 prosenttia.

Naisten ja miesten työllistymisessä on suuria eroja. Laman aiheuttama työllisyyden heikkeneminen ilmenee mm. miesvaltaisella tekniikan alalla, jolla oli kaikkein huonoin työllisyystilanne. Tekniikan alan työllisyysongelmat jatkuivat vielä kymmenen vuotta laman jälkeen. Valtion taloudellisen tilan heikkeneminen puolestaan heijastui naisvaltaisen terveys- ja sosiaalialan työllistymiseen.

Lähteet:

Loikkanen, Heikki A. & Pekkarinen, Jukka & Vartia, Pentti 2002. Kansantaloutemme – rakenteet ja muutos. Helsinki: Taloustieto Oy.

Lämsä, Anna-Liisa 2009. Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä. Lasten ja nuorten syrjäytyminen sosiaalihuollon asiakirjojen valossa. Oulun yliopisto.

Tilastokeskus. Sijoittuminen koulutuksen jälkeen. http://tilastokeskus.fi/til/sijk/index.html

Tilastokeskus. Tutkintorekisteri.
http://tilastokeskus.fi/til/vkour/index.html

Tilastokeskus. Työssäkäyntitilasto.
http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/index.html

 

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012