Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus IV/2011

  1. Suhdannetilanne ja näkymät
  2. Teollisuustuotannon kehitys vaimeaa niin Suomessa kuin muualla EU-alueella
  3. Liikevaihto ja tuottajahinnat kasvoivat vuonna 2011
  4. Teollisuuden avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi
  5. Teollisuuden tulevaisuuden näkymät sumeat
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuuden tulevaisuuden näkymät sumeat

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tammikuussa 4,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Teollisuus sai uusia tilauksia vielä viime vuoden alkupuolella varsin paljon. Loppuvuonna uusien tilauksien arvo ei ole enää sanottavasti kasvanut. Joulukuussa tilauksien arvo väheni 16,5 prosenttia vuoden takaisesta. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä uudet tilaukset vähenivät 6,4 prosenttia verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan.

Paperiteollisuuden (17 TOL 2008) uudet tilaukset ovat vähentyneet viime vuoden toisesta neljänneksestä alkaen. Neljännellä neljänneksellä laskua vuoden takaiseen oli 8 prosenttia. Sen sijaan kemian- ja metalliteollisuuden uusien tilausten kasvu hidastui reilusti. Kemianteollisuudessa (20-21 TOL 2008) kolmannen neljänneksen kasvu oli 4,4 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä kasvua oli 9,3 prosenttia. Metalliteollisuudessa (24-30 TOL 2008) uudet tilaukset vähenivät vuoden lopulla 8,4 prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliiton tammikuussa tekemän suhdannekyselyn mukaan teollisuuden suhdanneodotukset lähitulevaisuuteen olivat varovaiset. Suhdannekuvan ennustetaan heikkenevän jonkin verran lähikuukausina. Kun suhdanneodotukset vielä vuoden viime vuoden alussa kasvoivat 24 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, oli kasvua toisella neljänneksellä enää 9 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä odotukset laskivat 20 prosenttia. Viime vuoden lopulla suhdanneodotukset olivat 6 prosenttia heikommat kuin vuoden 2010 lopussa.

Kuvio 5. Teollisuuden uudet tilaukset sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla, TOL 2008

Elektroniikka- ja sähköteollisuus (26-27) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 10,3 16,0 13,8 -23,1 1,0 -2,2
Tuottajahinnat, % -8,0 -8,6 -6,1 -4,8 -4,0 0,3
Liikevaihto, % 13,2 7,8 4,1 -32,9 3,3 -2,3
Vientiliikevaihto, % 15,2 7,5 4,7 -35,2 4,6 -3,1
Palkkasumma, % 2,0 3,1 5,1 -6,0 -3,2 0,7
Metalliteollisuus (24-30) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 8,6 9,3 6,7 -25,3 3,6 4,0
Tuottajahinnat, % 2,0 1,4 -0,5 -7,5 2,2 -2,9
Liikevaihto, % 15,0 11,5 4,4 -30,3 8,0 6,0
Vientiliikevaihto, % 17,8 10,5 4,9 -30,2 8,4 3,7
Palkkasumma, % 4,0 6,3 6,6 -9,9 -3,1 5,1
Kemianteollisuus (19-22) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 7,2 3,5 3,5 -9,4 5,7 3,1
Tuottajahinnat, % 10,5 3,1 23,7 -21,1 17,0 -13,5
Liikevaihto, % 15,6 7,7 13,5 -26,9 22,5 22,4
Vientiliikevaihto, % 18,3 8,2 16,1 -25,1 26,1 25,8
Palkkasumma % 3,0 4,1 3,7 -5,8 0,9 4,6
Metsäteollisuus (16-17) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 11,5 0,3 -9,9 -19,5 11,9 -3,8
Tuottajahinnat, % 2,0 4,7 0,4 -5,0 7,5 -3,6
Liikevaihto, % 15,4 2,8 -7,8 -24,2 20,1 1,6
Vientiliikevaihto, % 16,5 -0,4 -8,9 -24,1 20,1 3,1
Palkkasumma % 4,3 -0,9 -3,2 -14,4 -0,9 2,3
Teollisuus (C) 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tuotanto, % 8,6 5,9 1,9 -20,3 5,0 2,0
Tuottajahinnat, % 3,3 2,6 3,6 -7,6 4,7 -5,4
Liikevaihto, % 13,5 8,3 3,5 -25,4 11,4 8,1
Vientiliikevaihto, % 17,0 7,7 3,0 -27,8 12,4 6,6
Työlliset,% 0,8 1,0 -1,3 -9,1 -4,5 -0,7
Palkkasumma,% 3,7 4,4 3,9 -9,1 -1,8 4,2

Teollisuuden toimialakatsauksen julkaisu päättyy.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012