Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2011

  1. Asuinrakentamisen kasvu hiipunut
  2. Asuntotuotanto vuosina 2009–2012
  3. Maa- ja vesirakentaminen elpyy
  4. Rakennuskustannusten nousu jatkuu
  5. Uudisrakentamisen kasvua lähinnä varastorakentamisessa
  6. Maa- ja vesirakennusalalla työllisyystilanne parantui
  7. Uudisrakentamisen työtunnit jatkavat laskuaan
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Asuntotuotanto vuosina 2009–2012

Vuonna 2011 valmistui ennakollisten tietojen mukaan n. 31 400 uutta asuntoa. Niistä yli puolet, noin 51 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, 35 prosenttia oli omakotiasuntoja ja 12 prosenttia rivitaloasuntoja. Vuoden 2011 aikana valmistui noin viidenneksen enemmän asuntoja kuin edeltävänä vuonna. Asuntojen tuotanto vuoden viimeisellä neljänneksellä ei juuri eronnut vuotta aiemmasta. Loka-joulukuussa valmistuneita asuntoja oli yhteensä 8 300.

Vuoden 2011 aikana talonrakentaminen aloitettiin 32 186 kohteessa. Aloituksien määrä väheni vuositasolla noin viisi prosenttia. Aloitusten väheneminen kiihtyi vuoden 2011 loppua kohden, jolloin aloituksia oli jo 11 prosenttia vähemmän verrattuna vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen.

Valtion vahva elvytys esti asuntorakentamisen romahtamisen vuosien 2009 ja 2010 aikana. Tuona aikana rakennusaloituksista lähes joka toinen oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tuella toteutettua tuotantoa. Kokonaisuudessaan tuella aloitettuja asuntoja kertyi noin 26 000 asuntoa.

Sittemmin tuettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen aloitukset ovat vähentyneet noin 8 500 asuntoon vuonna 2011, ja vuodelle 2012 ennakoidaan 6 500 ARA-tuetun asunnon aloitusta. Rakennusteollisuus RT arvioi uusia asuinrakennusten aloituksia syntyvän vuonna 2012 noin 28 000 asuntoa, mikä olisi noin kymmenyksen vähemmän kuin edellisvuonna.

Rakennuslupakuutioita myönnettiin vuonna 2011 noin viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Kuutiomäärien muutos kuitenkin kääntyi voimakkaaseen laskuun vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä, jolloin myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni noin 20 prosenttia verrattuna vuoden aiempaan ajankohtaan.

Kuvio 1. Asuntotuotanto 2000–2011 neljänneksittäin, kappaletta

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012