Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus IV/2011

  1. Asuinrakentamisen kasvu hiipunut
  2. Asuntotuotanto vuosina 2009–2012
  3. Maa- ja vesirakentaminen elpyy
  4. Rakennuskustannusten nousu jatkuu
  5. Uudisrakentamisen kasvua lähinnä varastorakentamisessa
  6. Maa- ja vesirakennusalalla työllisyystilanne parantui
  7. Uudisrakentamisen työtunnit jatkavat laskuaan
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennuskustannusten nousu jatkuu

Rakennuskustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2012 helmikuussa. Rakentamisen tuotannontekijöistä työn kustannus nousi 2,1 prosenttia, tarvikkeet 3,1 prosenttia ja muut panokset 6,0 prosenttia.

Kuukauden ajalla, tammikuuhun verrattuna, kustannukset kasvoivat 0,4 prosenttia. Työpanokset pysyivät ennallaan tarvikehintojen noustessa 0,4 prosenttia, Muiden tuotannontekijöiden kustannukset kasvoivat noin 1,3 prosenttia.

Vuoden 2011 helmikuusta vuoden 2012 helmikuuhun tarvikekustannuksista kohosivat eniten rakennusteknisten töiden tarvikkeet, 4,0 prosenttia. LVI-tarvikkeille kertyi hinnannousua 1,7 prosenttia, sähkötarvikkeille 1,8 prosenttia ja maalaustarvikkeille noin 2,5 prosenttia.

Kuvio 3. Rakennuskustannusindeksi, tarvikehinnat

Maarakentamisen kustannukset jatkoivat myös kasvuaan. Maarakennuskustannusindeksin mukaan kustannukset nousivat 7,3 prosenttia tammikuussa 2012. Erityisesti kasvua oli päällysteiden hinnoissa, jotka ovat kasvaneet vuositasolla yli 15 prosenttia. Taustalla vaikuttivat bitumi- ja muovituotteiden voimakas hinnannousu. Maarakennusalan konekustannukset niin ikään kasvoivat. Kasvua kertyi vuoden aikana 6,0 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012