Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus IV/2011

  1. Kaupan suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu hiipui hieman viimeisellä neljänneksellä
  3. Kaupan alan työllisten määrä tasaisessa kasvussa
  4. Fokus: Lähikaupat vähenevät kasvukeskusten ulkopuolella
  5. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan liikevaihdon kasvu hiipui hieman viimeisellä neljänneksellä

Kaupan alan liikevaihto kasvoi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä reilut 5 prosenttia edellisvuodesta. Kaupan liikevaihdon kasvu voimistui koko vuoden 2010, mutta kasvu alkoi tasaantua vuoden 2011 alussa. Viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti hieman hiipui aiemmasta, mutta oli edelleen hyvällä tasolla.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Toimiala I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 I-IV/2011
Kauppa yhteensä (100%) 10,7 8,5 8,3 5,4 8,1
Autokauppa (13,2%) 31,3 10,9 11,8 15,4 16,7
Tukkukauppa (57,3%) 9,6 9,3 8,7 4,1 7,8
Vähittäiskauppa (29,5%) 4,3 6,1 5,9 4,0 5,1
– päivittäistavarakauppa (10,2%) 4,9 8,3 6,9 5,1 6,3
– tavaratalokauppa (5,1%) 0,2 4,4 3,3 1,1 2,2
– Vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon
– Suluissa oleva luku kuvaa toimialan osuutta kaupan kokonaisliikevaihdosta vuonna 2010

Myynnin määrän, josta hintojen vaikutus on poistettu, kasvu on ollut maltillisempaa. Sekä vähittäiskaupan että koko kaupan myynnin määrä kasvoi neljännellä neljänneksellä noin prosentin edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Autokaupassa myös myynnin määrän kasvu oli ripeää, kasvun ollessa yli 14 prosenttia. Tukkukaupassa myynnin kehitys jäi vaisuksi, myynnin määrän laskiessa 1,5 prosenttia vuoden 2010 vastaavasta ajankohdasta. Joulukuussa 2011 kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,9 prosenttia. Vuoden 2011 inflaation vuosikeskiarvo on 3,4 prosenttia, joten joulukuussa hintojen nousu oli hieman koko vuotta maltillisempaa.

Autokaupassa vuosi 2011 alkoi erittäin voimakkaalla kasvulla, joka tasaantui toisen neljänneksen aikana, mutta pysyi silti korkealla tasolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä autokaupan kasvu jälleen kiihtyi, kun kasvua kertyi liki 16 prosenttia vuoden 2010 loka-joulukuusta. Voimakkaaseen kasvuun vaikutti erityisesti autojen tukkukaupan kehitys, joka sisältää myös läpiviennin naapurimaihin. Autojen tukkukauppa kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 53 prosenttia, mutta kasvu tasaantui toisella neljänneksellä noin 14 prosenttiin. Viimeisellä neljänneksellä autojen tukkukaupan kasvu voimistui jälleen, kasvun yltäessä lähes 23 prosenttiin. Autojen vähittäiskaupan kasvu on ollut tukkukauppaa tasaisempaa. Myös autojen vähittäiskaupan ensimmäinen neljännes alkoi reippaassa 16 prosentin kasvussa, mutta kasvu hiipui toisella neljänneksellä vajaaseen 9 prosenttiin. Loppuvuonna kasvuvauhti pysyi melko tasaisena ja viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi reilut 9 prosenttia. Moottoriajoneuvojen huollon ja korjauksen kehitys oli hyvin samankaltaista kuin autojen vähittäiskaupassa. Neljännellä neljänneksellä huolto ja korjaus kasvoivat vajaat 8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tukkukaupassa liikevaihdon kasvu hiipui loka-joulukuussa, kun kasvua kertyi reilut 4 prosenttia. Alkuvuonna tukkukauppa kasvoi yli 9 prosentin vauhtia ja kolmannella neljänneksellä kasvu ylsi vielä liki 9 prosenttiin. Koko vuonna tukkukaupan kasvu oli 7,8 prosenttia. Huomattava osa tukkukaupan liikevaihdosta sisältää teollisuudessa tarvittavien tuotantopanosten, esimerkiksi polttoaineiden ja laitteiden välitystä.

Vähittäiskaupan kasvu on ollut melko vakaata koko viime vuoden, tosin myös vähittäiskaupassa kasvuvauhti hieman hiipui vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun kasvua kertyi 4 prosenttia. Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä vähittäiskauppa kasvoi yli 4 prosenttia vuoden takaisesta. Sekä toisella että kolmannella neljänneksellä myynti nousi noin 6 prosenttia edellisvuoden vastaavista ajanjaksoista. Koko vuonna vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia ja hintavaikutuksista puhdistettu myynnin määrä reilut 2 prosenttia. Televiestintälaitteiden ja tietokonelaitteiden vähittäiskauppa jatkoi edelleen koko vuoden kestänyttä erittäin reipasta kasvuaan vuoden neljännellä neljänneksellä. Urheilutarvikkeiden vähittäiskaupan kehitys oli vähittäiskaupan alatoimialoista puolestaan heikointa liikevaihdon laskiessa liki 10 prosenttia. Myös alkoholijuomien myynnin ja optisen alan liikevaihdon kehitys oli laskussa vuoden viimeisellä neljänneksellä, liikevaihdon laskiessa molemmilla toimialoilla reilun prosentin verran.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan alatoimialojen liikevaihdon kehitys loka–joulukuussa 2011

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys jatkoi tasaista kasvua loka-joulukuussa Euroopan Unionin alueella. Suomessa liikevaihdon kasvu edellisestä neljänneksestä oli voimakkaampaa kuin EU:ssa keskimäärin. Sekä Saksassa että Ranskassa vähittäiskaupan kasvu oli hieman Euroopan Unionin keskimääräistä kasvua hitaampaa. Vähittäiskaupan liikevaihto on ollut vuodesta 2006 alkaen pääsääntöisesti suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin.

Kuvio 3. Vähittäiskaupan liikevaihdon1) kehitys neljänneksittäin eri maissa (TOL 2008)

1) Kuvion 3 sarjat ovat kausitasoitettuja ja muutokset kuvaavat kunkin vuosineljänneksen muutosta verrattuna edelliseen vuosineljännekseen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 22.3.2012