Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Me kaikki tarvitsemme ekosysteemejä joka päivä

  1. Ekosysteemitilinpidosta osa ympäristötilinpitoa?
  2. Kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin mittaamisen väline
  3. Tilastoyksikkönä ruuduista muodostuva alue
  4. Tileillä kuvataan tuotantoa ja terveydentilaa
  5. Kokeiluja tarvitaan
  6. Paikkatieto kaikkien eurooppalaisten ulottuville
  7. Soiden ekosysteemipalvelujen arvo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kokeiluja tarvitaan

Käytännön laskelmia ekosysteemien tilastoinnissa on tehty Australiassa, Kanadassa ja Euroopan ympäristövirastossa (EEA). Myös Maailmanpankki on ollut aktiivisesti mukana rahoittajana ja tietojen käyttäjänä. Jotta ajatuksia saadaan testattua ja määrittelyjä sopeutettua, tarvitaan kuitenkin paljon lisää kokeiluja.

On vaikea tietää kokeilematta, minkä kokoisia tilastoyksiköitä laskennan tuloksena olisi. Vaikka laskenta voidaan tehdä paikkatietoaineistoja käyttämällä tehokkaasti, yksiköitä ei tulisi olla aivan liikaa eikä toisaalta liian vähän, jotta tulokset erottelevat tarpeeksi. Ympäristön monimuotoisuus vaikuttaa tilastoyksiköiden kokoon, siksi menetelmiä pitäisi kokeilla myös erilaisissa ympäristöissä.

Kokeilujen avulla voidaan myös selvittää, minkälaisia tietoja ekosysteemeistä voidaan tuottaa. Paikkatietoja on rekistereissä käytettävissä jo nyt runsaasti, ja niiden avulla voidaan kuvata aika laajasti ekosysteemien tilaa ja niiden yhteyksiä taloudelliseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Toteuttaminen edellyttää Tilastokeskuksen ja monien muiden viranomaisten yhteistyötä.

Lähteitä

Vuosituhannen ekosysteemiarviointi. www.maweb.org

Paikkatietoikkuna. www.paikkatietoikkuna.fi

An experimental framework for ecosystem capital accounting in Europe. www.eea.europa.eu/publications/an-experimental-framework-for-ecosystem

Vuosituhannen ekosysteemiarvion tuloksia kuvaava taulukko (pdf, 484 kt, is.))

____________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.6.2012