Työttömien ajankäyttö mukailee työssäkäyvien päivärytmiä

  1. Työttömillä on keskimäärin kolme tuntia enemmän vapaa-aikaa kuin työllisillä
  2. Työttömillä on enemmän aikaa kotitöihin kuin työllisillä
  3. Työstä vapautunutta aikaa käytetään vapaa-ajan toimintoihin
  4. Työttömien vapaa-aika alkaa jo iltapäivällä
  5. Työttömyys vie elämästä kiireen tunnun
  6. Palkkatyöyhteiskunnan rytmi läsnä myös työttömän arjessa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työttömyys vie elämästä kiireen tunnun

Ajankäyttötutkimuksen mukaan työttömät kokevat vähemmän kiirettä kuin työlliset. Työllisistä yhdeksän kymmenestä sanoi olevansa jatkuvasti tai silloin tällöin kiireinen, mutta työttömistä vain alle 60 prosenttia. Työllisistä oli tutkimuspäivänä kiireisiä 41 prosenttia, jos tutkimuspäivä sattui olemaan työpäivä. Työttömistä puolestaan 15 prosenttia vastasi olleensa arkipäivänä kiireinen.

Työttömistä vain 18 prosenttia kertoi joutuneensa luopumaan joistakin asioista tavallisina arkipäivinä aikapulan takia. Työllisistä taas 60 prosenttia ilmoitti kokevansa aikapulaa. Työssä käyvät haluaisivat lisää aikaa ennen kaikkea liikuntaan, harrastuksiin ja kirjojen lukemiseen – kaikkiin niihin työttömät voivat käyttää enemmän aikaa kuin työlliset.

Ajankäyttötutkimuksessa työttömät voitiin jakaa alle puoli vuotta työttömänä olleisiin lyhytaikaistyöttömiin ja yli puoli vuotta työttömänä olleisiin pitkäaikaistyöttömiin. Nämä ryhmät ovat jonkin verran erilaisia: pitkäaikaistyöttömät ovat vanhempia kuin alle puoli vuotta työttömänä olleet ja heidän joukossaan on enemmän naisia kuin lyhytaikaistyöttömissä.

Pitkäaikaistyöttömät tekevät muita työttömiä enemmän kotitöitä, erityisesti huoltotöitä. He myös käyttävät vähemmän aikaa peseytymiseen ja pukeutumiseen, liikuntaan ja ulkoiluun, tuttavien kanssa seurusteluun sekä harrastuksiin kuin lyhytaikaistyöttömät. Pitkäaikaistyöttömät katsovat lähes puolitoista tuntia enemmän televisiota, mutta käyttävät osallistuvaan toimintaan enemmän aikaa kuin alle puoli vuotta työttömänä olleet.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2012