Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä

  1. Osa työajan lyhentymisestä selittyy osa-aikatyön lisääntymisellä
  2. Yrittäjien pitkät päivät
  3. Osa-aikatyön syyt
  4. Naisten korkea työllisyysaste selittää Suomen sijoitusta kansainvälisessä vertailussa
  5. Tehdyt työtunnit vai säännöllinen työaika?
  6. Yrittäjien suuri määrä pidentää työaikojen keskiarvoa
  7. Vauraissa maissa tehdään lyhyttä työviikkoa
  8. Miten vertailla työaikoja oikein?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yrittäjien pitkät päivät

Yrittäjät ja yrittäjien avustavat perheenjäsenet erottuvat muista ryhmistä tavallista pidem­pien työaikojen tekijöinä – suomalaisista yrittäjistä jopa yli kolmannes kertoo työskentelevänsä säännöllisesti yli 50 tuntia viikossa (kuvio 4). Palkansaajista näin pitkää viikkoa tekee vain joka kahdeskymmenes. Yrittäjistä tosin hieman useampi (8 %) kuin palkansaajista (6 %) tekee hyvin lyhyttä, alle 20-tuntista viikkoa.

Kuvio 4. Työviikon pituus 15–64-vuotiailla yrittäjillä sekä palkansaajilla sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2011. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Työvoimatutkimus.

Yrittäjien työaikoja koskeviin tuloksiin voi vaikuttaa osittain se, että yrittäjillä työajan arviointi on usein vaikeaa työpäivän katkonaisuuden takia. Työtä tehdään usein kotona, asiakkaiden luona ja muissa paikoissa sekä iltaisin ja viikonloppuisin (ks. Ojala tässä numerossa ja Niemi, 2003).

Palkansaajilla työajan pituus vaihtelee jonkin verran sosioekonomisen aseman mukaan. Ylemmät toimihenkilöt tekevät pidempää viikkoa useammin kuin alemmat toimihenkilöt tai työntekijät. Yksityisen sektorin palkansaajilla pitkiä työviikkoja on hieman useammin kuin julkisella sektorilla, erityisesti kuntasektorilla. Valtiolla taas on muita vähemmän lyhyttä viikkoa tekeviä palkansaajia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2012