Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä

  1. Osa työajan lyhentymisestä selittyy osa-aikatyön lisääntymisellä
  2. Yrittäjien pitkät päivät
  3. Osa-aikatyön syyt
  4. Naisten korkea työllisyysaste selittää Suomen sijoitusta kansainvälisessä vertailussa
  5. Tehdyt työtunnit vai säännöllinen työaika?
  6. Yrittäjien suuri määrä pidentää työaikojen keskiarvoa
  7. Vauraissa maissa tehdään lyhyttä työviikkoa
  8. Miten vertailla työaikoja oikein?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yrittäjien suuri määrä pidentää työaikojen keskiarvoa

Kansainvälisiin vertailuihin vaikuttavat myös erot maiden elinkeinorakenteissa. Maissa, joissa maataloussektori on vahva ja yrittäjien osuus suuri, työajat ovat pidempiä, sillä yrittäjät – erityisesti maatalousyrittäjät – tekevät tyypillisesti pitkää päivää ja työskentelevät myös viikonloppuisin.

Edellä on esitetty vertailuja vain palkansaajien viikkotyöajasta. Jos vertailuun sisällytetään myös yrittäjät eli tarkastellaan kaikkien työllisten viikkotyöaikaa, suomalaisten työaika näyttää taas hieman lyhyemmältä kuin pelkkiä palkansaajia tarkasteltaessa. Pisimmät työajat löytyvät maista, joissa yrittäjyys on yleisintä. Kaikkien työllisten tehty työaika (ml. osa-aikatyö) on pisin Turkissa (47h/vko), Makedoniassa (41,2h/vko) ja Kreikassa (40,9h/vko). (Eurostat, 2012.)

Kyseisissä maissa palkansaajien osuus työllisistä on vain 63 prosenttia, 64 prosenttia ja 74 prosenttia. Suomessa yrittäjyys ja itsensä työllistäminen on tätä selvästi harvinaisempaa, sillä 87 prosenttia työllisistä on palkansaajia. Näin ollen suomalaisyrittäjien pitkät päivät vaikuttavat suomalaisten työllisten työajan keskiarvoon vain vähän. Jos kuvioiden 7 ja 8 vertailuun sisällytettäisiin palkansaajien lisäksi myös yrittäjät, Suomen sijoitus laskisikin muutaman sijan. (Eurostat, 2012.)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 24.9.2012