Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Ajankäyttö on kansainvälisesti laajeneva tutkimusala

  1. Suomi on ollut edelläkävijä ajankäytön kansainvälisissä vertailuissa
  2. Kansainvälinen ajankäyttötutkimusarkisto perustettiin vuonna 1985
  3. Eurooppalainen harmonisointi käynnistyi 1990-luvulla
  4. YK kehittää ajankäyttötutkimusta kehitysmaiden tarpeisiin
  5. Pohjoismainen ajankäyttötutkimus käynnistyi Tanskassa
  6. Ajankäyttötutkijoiden järjestö julkaisee tieteellistä aikakauslehteä
  7. Satoja ajankäyttötutkimuksia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pohjoismainen ajankäyttötutkimus käynnistyi Tanskassa

Pohjoismaissa Tanskan sosiaalitutkimuksen laitos teki ensimmäisenä ajankäyttötutkimuksen vuonna 1964. Seuraava maa oli Norja, jonka tilastovirasto toteutti ensimmäisen ajankäyttötutkimuksensa vuosina 1970–1971. Suomen ensimmäinen tutkimus vuodelta 1979 perustui suurelta osin Norjan malliin (Niemi 2000, 328). Ruotsi teki oman ajankäyttötutkimuksensa vasta Suomen jälkeen vuosina 1990–1991. Se perustui vuorostaan paljolti Suomen esimerkkiin. Sittemmin tutkimukset on toistettu kaikissa näissä maissa vähintään kaksi kertaa noin kymmenen vuoden välein. Islanti on ainoa Pohjoismaa, joka ei ole vielä tehnyt ajankäyttötutkimusta. Sielläkin on keskusteltu tutkimuksen käynnistämisestä.

Norjan, Suomen ja Ruotsin tutkimukset muistuttavat syntyhistoriansa vuoksi eniten toisiaan. Tanskan tutkimukset poikkeavat näistä menetelmältään jonkin verran. Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa on käytetty päiväkirjoja, joihin vastaajat kirjaavat toimintansa omin sanoin, kun taas Tanskan tutkimukset (vuoden 2001 tutkimusta lukuun ottamatta) ovat perustuneet valmiiksi luokiteltuihin päiväkirjoihin.

Pohjoismaat ovat noudattaneet vaihtelevasti Eurostatin suosituksia. Suomi ja Tanska ovat käyttäneet ohjeiden mukaisia kotitalousotoksia; Norja ja Ruotsi ovat pitäytyneet yksilöotoksissa. Myös ikärajaukset ovat poikenneet toisistaan. (HETUS 2005–2007; Bonke 2002.)

Pohjoismaiden tilastovirastojen ajankäytön kontaktiverkostossa jaetaan ajankäyttötutkimuksen tekemisessä saatuja kokemuksia. Suomi toimii tällä hetkellä verkoston puheenjohtajamaana. Verkosto kokoontuu vuosittain.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.12.2012