Varallisuuden huomioon ottaminen tarkentaa tietoa köyhyydestä

  1. Mitä on tilastoitu köyhyys?
  2. Varallisuus osana köyhyysindikaattoria
  3. Varallisuuden liittäminen tuloköyhyyslaskelmiin pienentää köyhyysastetta 13 prosentista 5−9 prosenttiin
  4. Varallisuus sekä köyhyys- ja syrjäytymisriski
  5. Köyhyyden profiilin muutokset
  6. Varallisuus kansainvälisissä köyhyystarkasteluissa
  7. Ainutlaatuinen aineisto mahdollisti laskelmat

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Varallisuus sekä köyhyys- ja syrjäytymisriski

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiä kuvaavassa indikaattorissa on kolme osatekijää, joista yksi on tulot. Varallisuus voidaan yhdistää indikaattoriin joko käyttämällä tulojen ja varojen kaksoisehtoa tai tuomalla varallisuus erikseen neljäntenä ulottuvuutena moniulotteiseen indikaattoriin. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ulottuvuuksia on siis kolme, joista ainakin yhden on täytyttävä (d=3, k=1). Jälkimmäisessä neljäulotteisessa mittarissa (d=4) on mielekästä edellyttää, että kaksi ehtoa (k=2) täyttyy (Törmälehto ym. 2012). Taulukossa 5 on esitetty, miten köyhyys- tai syrjäytymisriskiä kuvaavat osuudet muuttuvat näillä vaihtoehdoilla. Vähävaraisen rajana on neljäsosa tuloköyhyysrajasta ja varallisuuskäsitteenä nettovarallisuus ilman omaa asuntoa.

Taulukko 5. Varallisuus ja köyhyys- tai syrjäytymisriski vuonna 2009. Prosenttia väestöstä.

  Pienituloinen tai vakava aineellinen puute tai vajaatyöllisyys Pienituloinen ja vähävarainen, tai vakava aineellinen puute tai vajaatyöllisyys Pienituloinen tai vähävarainen tai vakava aineellinen puute tai vajaatyöllisyys
  AROPE (d=3,k=1) W-AROPE (d=3,k=1) W-AROPE2 (d=4, k=2)
       
Kaikki henkilöt 16,8 12,5 10,6
Yrittäjät 14,9 6,3 5,8
Palkansaajat 3,1 2,4 2,0
Opiskelijat 33,2 27,0 25,1
Eläkeläiset 24,6 15,0 11,3
Muut 16,6 13,4 11,9
Työttömät 61,7 58,4 50,0

Lähde: Tilastokeskus. Tulonjakotilaston vuoden 2009 perusaineisto (tulonjakotilasto, EU-SILC, varallisuustutkimus).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 10.12.2012