Julkaistu: 3.6.2013

Talouskriisi on kohdellut lempeästi suomalaisten asumista

  1. Asuntojen hinnat ovat laskeneet kriisimaissa
  2. Euroopassa finanssikriisi, suomalaisilla asunto-markkinoilla menee hyvin
  3. Vuokralaisten asumiskustannukset ovat nousseet enemmän kuin yleinen hintataso
  4. Ensiasunnon ostajien asema on hyvä
  5. Minkä koroissa säästät, sen hinnassa maksat
  6. Vanhoilla velallisilla kissanpäivät

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Vuokralaisten asumiskustannukset ovat nousseet enemmän kuin yleinen hintataso

Vuokralla asujat eivät ole juuri havainneet finanssikriisin vaikutuksia asumisessaan. Syksyllä 2008 asuntokauppojen pysähdyttyä vuokra-asuntojen kysyntä hieman lisääntyi. Tämä ei kuitenkaan näkynyt vuokrien tavallista nopeampana nousuna, vuokra-asuntojen saatavuudessa kylläkin. Epävarmoina aikoina kysyntä vuokramarkkinoilla yleensä kasvaa ja vuokrat nousevat, koska ensiasunnon ostajia ei asuntomarkkinoilla näy ja omistusasujistakin osa palaa vuokramarkkinoille.

Hallitus lisäsi vuonna 2009 valtion tukemaa ARA-vuokra-asuntotuotantoa ns. välimallin avulla. Tämä oli osa hallituksen elvytystoimia finanssikriisin aiheuttamien talousongelmien ratkaisemiseksi. Vuosina 2009 ja 2010 aloitetuista ARA-asunnoista 7 400 oli välimallin tuotantoa. Näissä asunnoissa ei ollut vuokra- tai asukasrajoituksia ja asuntojen piti olla vuokrakäytössä kymmenen vuotta, joskin tietyillä ehdoilla vuokrakäytöstä saattaa päästä eroon viidessä vuodessa. Välimallipäätös näkyi ARA-tuotannon selvänä kasvuna. Vuosina 2005−2008 valtion tukemien vuokra-asuntojen aloitukset vaihtelivat vuosittain 3 ja 4 tuhannen välillä. Vuonna 2009 aloitettiin 14 000 ja vuonna 2010 vielä 12 000 asunnon rakentaminen. Vuonna 2012 aloitusten määrä väheni 6 420 asuntoon, joista vain 1 240 oli normaaleja vuokra-asuntoja.

Vapailla vuokramarkkinoilla uustuotanto on ollut vähäistä. Vapaarahoitteisten vuokra- asuntojen lisääntyminen tilastoissa on johtunut lähinnä rajoituksista vapautuneista ARA- asunnoista, jotka ovat siirtyneet tilastoissa vapaarahoitteisiksi asunnoiksi.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat nousseet vuoden 2008 keväästä vuoden 2012 alkusyksyyn pääkaupunkiseudulla 18 ja muualla maassa 12 prosenttia. Samaan aikaan ARA-asuntojen vuokrat ovat nousseet melko tasaisesti koko maassa, vajaat 16 prosenttia. Kuluttajahinnat ovat nousseet vajaat kahdeksan prosenttia eli selvästi hitaammin kuin vuokrat.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.6.2013