Julkaistu: 3.6.2013

Yhteisöpalvelut istuvat suomalaiseen sosiaalisuuteen

  1. Joka toinen suomalainen seuraa yhteisöpalveluja
  2. Toiset toimivat verkkoyhteisöissä, toiset seurailevat muiden toimintaa
  3. Yhteisöpalvelujen maailma mukailee reaalimaailma
  4. Markkinointikanavia ja yhteisöllisyyden synnyttäjiä
  5. Verkkoyhteisöjen merkitys
  6. Yhteisöpalveluilla on laaja kosketuspinta

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Toiset toimivat verkkoyhteisöissä, toiset seurailevat muiden toimintaa

Yhteisöpalveluissa voi olla mukana monella tavalla. Osa verkkoyhteisöjen jäsenistä lähinnä lukee muiden päivityksiä, mutta toiset kommentoivat aktiivisesti päivityksiä ja kertovat omia ajatuksiaan ja kuulumisiaan. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksessa yhteisöpalvelujen käyttäjiltä kysyttiin, ovatko he mielestään verkkoyhteisöissään seurailijoita, satunnaisia kommentaattoreita vai aktiivisia toimijoita. Tulosten mukaan 37 prosenttia jäsenistä piti itseään seurailijoina ja 42 prosenttia oli satunnaisia kommentaattoreita. Tasan viidesosa piti itseään yhteisössään aktiivisena toimijana.

Tutkimuksen mukaan naiset osallistuvat verkkoyhteisöissä hieman aktiivisemmin kuin miehet: aktiivisena toimijana piti itseään 24 prosenttia naisista ja miehistä vain 15 prosenttia. Seurailijoina taas piti itseään 31 prosenttia naisista ja 45 prosenttia miehistä. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Yhteisöpalveluihin osallistumisen luonne iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2012. Prosenttia.

    Oletteko mielestänne käyttämissänne yhteisöpalveluissa viestinnän
Ikä   Seurailija Satunnainen kommentaattori Aktiivinen toimija EOS Yhteensä
    %-osuus yhteisöpalvelujen käyttäjistä 
             
16-24 Mies 40 37 20 3 100
  Nainen 29 36 34 2 100
  Yhteensä 35 36 27 2 100
25-34 Mies 55 34 11 0 100
  Nainen 28 47 25 0 100
  Yhteensä 41 41 18 0 100
35-44 Mies 41 45 14 0 100
  Nainen 30 46 25 0 100
  Yhteensä 35 45 20 0 100
45-54 Mies 32 50 18 0 100
  Nainen 35 49 16 0 100
  Yhteensä 34 49 17 0 100
55-64 Mies 48 38 14 0 100
  Nainen 33 49 18 0 100
  Yhteensä 39 45 16 0 100
65-74 Mies 68 27 5 0 100
  Nainen 35 42 19 4 100
  Yhteensä 49 36 14 2 100
Yhteensä Mies 45 39 15 1 100
  Nainen 31 45 24 1 100
  Yhteensä 37 42 20 1 100

Lähde: Tilastokeskus. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012.

Nuorista ja nuorista aikuisista varsinkin naiset ovat aktiivisia verkkoyhteisöissään. Peräti kolmannes 16–24-vuotiaista yhteisöpalveluiden naisjäsenistä oli mielestään aktiivisia toimijoita. Iän myötä verkkososiaalisuus vähenee ja satunnainen kommentointi ja pelkkä seuraaminen yleistyvät. Vanhimmissa ikäryhmissä verkkoyhteisöjen seuraaminen korvaa pitkälti myös satunnaisen kommentoinnin. Naisten osallistuminen säilyy kuitenkin myöhemminkin runsaana useammin kuin miesten.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 3.6.2013