Luxemburgissa ovat euromaiden varakkaimmat kotitaloudet

  1. Tiedot pyritään keräämään yhtenäisin käsittein ja menetelmin
  2. Varallisuus on jakautunut epätasaisesti
  3. Omistusasunto on tärkeä varallisuuserojen aiheuttaja
  4. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Varallisuus on jakautunut epätasaisesti

Euroalueen kotitalouksien nettovarallisuuden keskiarvo oli tutkimuksen mukaan 231 000 euroa. Mediaanikotitalouden nettovarallisuus oli 109 000 euroa. Näiden lukujen suuri ero kertoo siitä, että varallisuus on jakautunut varsin epätasaisesti verrattuna esimerkiksi tuloihin tai kulutukseen. Rikkaimman kymmenen prosentin hallussa on hieman yli 50 prosenttia nettovarallisuudesta.

Kuviossa on esitetty kotitalouksien nettovarallisuuden määrän eri varallisuusdesiilien ylärajoilla. Kuviossa viidennen kymmenyksen yläraja on nettovarallisuuden mediaaniarvo, eli puolet euroalueen kotitalouksista omistaa varallisuutta alle 109 000 euroa. Nettovarallisuuden keskiarvo on melko tarkalleen seitsemännen kymmenyksen ylärajan kohdalla, eli noin 70 prosentilla kotitalouksista nettovarallisuus on euroalueen keskiarvoa pienempi. Varallisuuseroja kuvaa myös se, että kun köyhimmän kymmenen prosentin nettovarallisuus on enimmillään hieman yli tuhat euroa, on rikkaimman kymmenen prosentin nettovarallisuus yli 506 000 euroa.

Kuvio. Euroalueen kotitalouksien nettovarallisuus varallisuusdesiileittäin. Tuhat euroa kunkin desiilin ylärajalla.

Lähde: Euroopan keskuspankki. Kotitalouksien varallisuus- ja kulutustutkimus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.9.2013