Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Etnisyystiedon merkitys kasvaa maahanmuuton lisääntyessä

  1. Etninen ryhmä on tullut rodun ja heimon tilalle
  2. Kansainväliset suositukset ohjaavat etnisyyden tilastointia
  3. Kansainvälinen väestölaskentasuositus korostaa etnisyystiedon subjektiivisuutta
  4. Etnisyystietojen kerätään etenkin Pohjois-Amerikassa ja Itä-Euroopassa
  5. Suomessa ei laadita tilastoja etnisistä ryhmistä
  6. Suomessa kieli ja syntymämaa korvaavat etnisyystiedon puutetta
  7. Etnisistä ryhmistä tarvitaan enemmän tietoja Suomessakin
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kansainvälinen väestölaskentasuositus korostaa etnisyystiedon subjektiivisuutta

Kansainvälisen väestölaskentasuosituksen mukaan etnisyys perustuu etnisen ryhmän omaan käsitykseen historiallisesta ja alueellisesta tai valtiollisesta alkuperästä. Lisäksi perustana on ryhmän oma käsitys tietyistä kulttuurisista piirteistä kuten kielestä ja uskonnosta sekä tavoista ja elämäntavasta. Etnisyys ilmenee samastumisena yhteen ihmisryhmään ja erottautumisena muista ryhmistä. Ihmisen biologinen perimä tai rotu ei ole etnisyyden peruste.

Vaikka etnisen ryhmän objektiiviset piirteet olisivat selvästi olemassa, etnisyystiedon tulisi aina perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi lomakkeissa pitäisi olla mahdollisuus ilmoittaa myös oma käsitys (avovastausmahdollisuus). Lisäksi henkilöllä tulisi olla mahdollisuus jättää vastaamatta etniseen ryhmään kuulumista koskevaan kysymykseen.

Etnisiä ryhmiä koskeva tiedonkeruu liittyy myös näiden ryhmien olemassaolon ja identiteetin tunnustamiseen. Etnisen ryhmän olemassaolo tulee näkyväksi, kun sen koko selvitetään väestölaskennan yhteydessä. Etnisen vähemmistön tunnistaminen luo pohjaa ryhmän vaatimusten huomioon ottamiseen päätöksenteossa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013