Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Etnisyystiedon merkitys kasvaa maahanmuuton lisääntyessä

  1. Etninen ryhmä on tullut rodun ja heimon tilalle
  2. Kansainväliset suositukset ohjaavat etnisyyden tilastointia
  3. Kansainvälinen väestölaskentasuositus korostaa etnisyystiedon subjektiivisuutta
  4. Etnisyystietojen kerätään etenkin Pohjois-Amerikassa ja Itä-Euroopassa
  5. Suomessa ei laadita tilastoja etnisistä ryhmistä
  6. Suomessa kieli ja syntymämaa korvaavat etnisyystiedon puutetta
  7. Etnisistä ryhmistä tarvitaan enemmän tietoja Suomessakin
  8. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet:

Clarke, Kris 2004. Sisällä ja ulkona: maahanmuuttajien yhteisötutkimus. Yhteiskuntapolitiikka 6/2004.

Ennis, Sharon R. & Ríos-Vargas, Merarys & Albert, Nora G. 2011. The Hispanic Population 2010. 2010 Census Briefs. United States Census Bureau. http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-04.pdf.

Ethnicity and National Identity in England and Wales 2011. Office for National Statistics 2012. http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_290558.pdf.

Forsander, Annika 1994. Etnisyys ja muutos. Teoksessa: Annika Forsander & Elina Ekholm & Rayah Saleh: Monietninen työ – haaste ammattitaidolle. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen täydennyskoulutusjulkaisuja 9/1994. Helsinki.

Hautaniemi, Petri 2001. Etnisyys ja kulttuuri. Teoksessa: Annika Forsander & Elina Ekholm & Petri Hautaniemi & Abdullahi Ali & Anne Alitolppa-Niitamo & Eve Kyntäjä & Nguyen Quoc Cuong: Monietnisyys, yhteiskunta ja työ. Helsinki: Yliopistopaino.

Nygren, Anja 1995. Etnisyyden määrittely ja käytäntö. Anna-Maria Åström (toim.). Meikäläisiä ja muukalaisia. Kulttuurien kohtaaminen käytännössä. Ethnos-toimite 9.

Paananen, Seppo 2009. Neljäkymmentä vuotta kielivähemmistöjen elinolotutkimuksesta. Hyvinvointikatsaus 3/2009.

Pyykkönen, Miika 2007. Järjestäytyvät diasporat. Etnisyys, kansalaisuus, integraatio ja hallinta maahanmuuttajien yhdistystoiminnassa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 306. Jyväskylä.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2009. Suomen romanipoliittinen ohjelma 2009. Työryhmän esitys. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:48. Helsinki.

Statistics Estonia 2012. PHC 2011. People of 192 Ethnic Nationalities live in Estonia. http://www.stat.ee/64310?parent_id=39113.

Tilastokeskus 1974a. Väestölaskenta 1970. Mustalaiset. Suomen virallinen tilasto VI C:104. Osa XVII B. Helsinki.

Tilastokeskus 1974b. Väestölaskenta 1970. Saamelaiset. Suomen virallinen tilasto VI C:104. Osa XVII C. Helsinki.

United Nations Economic commission for Europe 2006. Conference of European Statisticans recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, New York and Geneva. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_English.pdf.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013