Maahanmuuttajakeskittymiä on muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla

  1. Maahanmuuton motiivit alkavat monipuolistua 1990-luvulla
  2. Maaseutukin alkaa saada muuttovoittoa maahanmuuttajista
  3. Venäläissyntyiset ovat levinneet laajimmalle alueelle
  4. Ruotsi yleisin lähtömaa vain Ahvenanmaalla
  5. Somalialaisia on myös Itä-Suomen harvaanasutuilla alueilla
  6. Maahanmuuttajat ovat sirottuneet ympäri Suomen
  7. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Venäläissyntyiset ovat levinneet laajimmalle alueelle

Venäläistaustaisten maahanmuuttajien osuus oli 62 600 henkeä eli 27 prosenttia maahanmuuttajista vuonna 2012. Venäjä on selvästi yleisin lähtömaa sekä venäläissyntyisten väestöosuuden että Venäjältä tulleiden alueellisen levinneisyyden mukaan. Peräti 67 prosentilla alueista Venäjä oli suurin taustamaa (kuvio 2). Venäläisten lisäksi Venäjä-lähtöisiksi on luokiteltu myös entisen Neuvostoliiton alueella syntyneet.

Kuvio 2. Suurimmat maahanmuuttajaryhmät alueittain syntymämaan mukaan vuonna 2012

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Kaakkois-Suomen keskuksessa Lappeenrannan seudulla venäläistaustaisten maahanmuuttajien osuus oli suurin: 67 prosenttia alueen 3 900 maahanmuuttajasta. Kaakkois-Suomen muilla kaupunkialueilla osuus oli keskimäärin 60 prosenttia. Venäjältä lähtöisin olevien osuus oli suurin (12 %) myös Vaasan seudulla, jossa asui 500 venäläistaustaista maahanmuuttajaa.

Virolaiset olivat Suomen toiseksi suurin maahanmuuttajaryhmä. Viro-taustaisten maahanmuuttajien määrä oli 32 800 vuonna 2012. Virolaisenemmistöisten vyöhykkeiden osuus oli kuitenkin vain 7 prosenttia.

Etelä-Hämeen harvaan asutulla maaseudulla virolaissyntyiset olivat enemmistönä. Tällä alueella virolaislähtöisten osuus oli 41 prosenttia. Myös Lounais-Suomen harvaan asutulla maaseudulla ja Etelä-Hämeen taajamamaaseudulla Viro-taustaiset muodostivat suurimman maahanmuuttajaryhmän, jonka osuus oli 30 prosenttia alueen maahanmuuttajista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013