Maahanmuuttajakeskittymiä on muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla

  1. Maahanmuuton motiivit alkavat monipuolistua 1990-luvulla
  2. Maaseutukin alkaa saada muuttovoittoa maahanmuuttajista
  3. Venäläissyntyiset ovat levinneet laajimmalle alueelle
  4. Ruotsi yleisin lähtömaa vain Ahvenanmaalla
  5. Somalialaisia on myös Itä-Suomen harvaanasutuilla alueilla
  6. Maahanmuuttajat ovat sirottuneet ympäri Suomen
  7. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Somalialaisia on myös Itä-Suomen harvaanasutuilla alueilla

Edellä esitellyistä lähtömaista neljä (Venäjä, Viro, Ruotsi ja Myanmar) ovat edustettuina myös toiseksi suurimpien alueellisten maahanmuuttajaryhmien joukossa (kuvio 3). Viidellä alueella 45:stä Venäjä oli toiseksi yleisin taustamaa. Esimerkiksi Etelä-Hämeen maaseudun maahanmuuttajista joka neljäs oli Venäjä-taustainen. Viro taas oli toiseksi suurin lähtömaa 40 prosentilla alueista. Lounais- ja Kaakkois-Suomen taajamamaaseudulla, Uudenmaan taajamamaaseudulla sekä pääkaupunkiseudun lähikeskuksissa virolaisia oli toiseksi eniten, noin viidesosa maahanmuuttajista.

Kuvio 3. Toiseksi suurimmat maahanmuuttajaryhmät alueittain syntymämaan mukaan vuonna 2012

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Ruotsi oli toiseksi suurin taustamaa ainoastaan Lapin maaseudulla, jossa oli 110 ruotsalaistaustaista maahanmuuttajaa eli runsas viidesosa alueen maahanmuuttajista. Myanmarilaiset olivat toiseksi suurin ryhmä Lapin keskuksessa eli Rovaniemellä, jossa Myanmar-taustaisten osuus oli 100 henkilöä eli 7 prosenttia maahanmuuttajista.

Kolmanneksi suurimmat maahanmuuttajakeskittymät toiseksi suurimpien lähtömaiden joukossa muodostivat somalialaiset. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli 9 450 somalialaista maahanmuuttajaa vuonna 2012. Kaksi kolmasosaa heistä (6 450) asui pääkaupunkiseudulla, muut somalialaiset olivat hajautuneet eri puolille maata.

Harvaan asutulla alueella osuus voi nousta suureksi, vaikka määrä on pieni. Itä-Suomen harvaan asutulla maaseudulla somalialaisten osuus maahanmuuttajista oli seitsemän prosenttia, mikä merkitsee 220 maahanmuuttajaa. Itä-Suomen toisessa keskuksessa, Joensuun seudulla, somalialaiset olivat toiseksi suurin 190 hengen kokoinen kansallisuusryhmä. Myös Vaasan seudulla somalien osuus maahanmuuttajista oli suuri.

Suomessa asui 5 650 turkkilaista maahanmuuttajaa vuonna 2012. Heitä oli toiseksi eniten kahdella vyöhykkeellä: Pohjois-Pohjanmaan taajamamaaseudulla (40 henkeä; 8 % maahanmuuttajista) ja Kaakkois-Suomen keskuksessa Lappeenrannan seudulla (120 henkeä; 3 % maahanmuuttajista).

Yhdellä alueella toiseksi suurimpia lähtömaita olivat myös Irak (9 %), Latvia, Kiina ja Kongon demokraattinen tasavalta (7 %).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013