Alussa asutaan yksin tai kaksin – lopussa uudestaan yksin

  1. Vanhempien luota muutetaan entistä enemmän asumaan yksin
  2. Alle kolmekymppisten avoliitot ovat edelleen useimmiten lapsettomia
  3. Lapsettomien osuus väestössä on lisääntynyt
  4. Lasten hankinta ja avioituminen ovat siirtyneet myöhemmäksi
  5. Joka neljäs yksin asuva 30–59-vuotias mies on eronnut
  6. Puoliso pidentää elinikää
  7. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittajat: Marjut Pietiläinen on erikoistutkija ja Timo Nikander yliaktuaari Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2013.

Nuoret muuttavat yleensä edelleen vanhempien luota asumaan yksin ennen perheen perustamista. Naiset muuttavat miehiä aiemmin pois vanhempien luota, mutta miestenkin kotoa lähtö on aikaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vanhoina erityisesti naiset asuvat usein yksin.

Noin viidennes 21-vuotiaista naisista asui vanhempansa luona vuonna 2012. Kymmentä vuotta aiemmin lapsuudenkodissaan asui joka neljäs. Vielä vuonna 1990 kotona asui peräti 46 prosenttia 21-vuotiaista naisista.

21-vuotiaista miehistä 38 prosenttia oli vuonna 2012 perheensä luona; kymmenen vuotta aiemmin osuus oli 47 ja vuonna 1990 jopa 70 prosenttia. Kymmenessä vuodessa kotonaan asuvien parikymppisten miesten osuus on pienentynyt lähes 10 prosenttiyksikköä ja kolmanneksella vuodesta 1990. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. Toisen tai molempien vanhempiensa kanssa asuvat lapsen asemassa olevat 15−30-vuotiaat vuosina 1990 ja 2012. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Useiden muiden Euroopan maiden nuoriin verrattuna suomalaiset nuoret muuttavat varsin nuorina pois lapsuudenkodistaan (ks. Eriikka Oinosen artikkeli tässä numerossa). Kaikkialla Euroopassa naiset muuttavat kuitenkin lapsuudenkodistaan miehiä nuorempina. Suomalaiset ja tanskalaiset naiset muuttavat kotoa 19-vuotiaina, kun italialaiset ja slovenialaiset naiset jättävät lapsuudenkodin vasta 28-vuotiaina. Tanskalaiset miehet muuttavat kotoa 20-vuotiaina eli hieman nuorempina kuin suomalaiset miehet. Kreikka edustaa toista ääripäätä: miehet muuttavat kotoa keskimäärin vasta 31-vuotiaana. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Keskimääräinen kotoa muuttamisikä Euroopan maissa vuonna 2007

Lähde: Atkinson & Marlier 2010.

Vanhempien luota muutetaan entistä enemmän asumaan yksin

Puolet nuorista on muuttanut kotoa parikymppisinä; naiset muuttavat keskimäärin hieman nuorempina kuin miehet. Yhä suurempi osa ikäluokasta muuttaa kotoaan asumaan yksin. Parikymmentä vuotta sitten 16 prosenttia 25-vuotiaista miehistä ja naisista asui yksin, nykyisin senikäisistä miehistä asuu yksin 31 prosenttia ja naisistakin 23 prosenttia. – Tilastosta ei käy ilmi, ovatko yksin asuvat asuneet jo aiemmin esimerkiksi avoliitossa.

Sekä naisten että miesten yksin asuminen vähenee aina neljänkymmenen vuoden ikään asti. Yksin asuminen on miehillä huomattavan paljon yleisempää kuin naisilla: 40-vuotiaista naisista vain noin joka kymmenes asuu yksin, mutta miehistä yksin asuu joka viides. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Yksin asuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta vuosina 1990 ja 2012. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Nuorten keskuudessa avoliitossa asuminen on yleistynyt, ja avoliitto on jo pitkään ollut valtaosalla nuorista ensimmäinen liitto. Kun ensimmäinen avioliitto solmitaan keskimäärin yhä myöhemmin, niin yksin tai avoliitossa asumisen ajan on täytynyt pidentyä. Noin kolmasosa 25-vuotiaista miehistä asui avoliitossa vuoden 2012 lopussa, kun kaksi vuosikymmentä aiemmin avoliitossa oli neljäsosa. 25-vuotiaista naisista 37 prosenttia asui avoliitossa vuoden 2012 lopussa ja 28 prosenttia vuonna 1990. (Kuvio 4.)

Kuvio 4. 18−30-vuotiaiden miesten ja naisten avoliitossa asuminen vuosina 1990 ja 2012. Prosenttia

Lähde: Tilastokeskus. Väestötilastot.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013