Julkaistu: 26.5.2014

Uusi teknologia on vaikuttanut koululaisten elämäntapoihin

  1. Koululaisten nukkumistottumukset ovat parantuneet kymmenessä vuodessa
  2. Opiskeluun käytetty aika on lyhentynyt 20 vuodessa
  3. Tytöt tekevät enemmän kotitöitä kuin pojat
  4. Ruudun ääressä kuluu lähes kolme tuntia koulupäivinä
  5. Koululaisista tullut tietokoneen suurkuluttajia
  6. Liikuntaan yli tunti päivässä
  7. Sosiaalinen kanssakäyminen ja lukeminen ovat muuttuneet
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Opiskeluun käytetty aika on lyhentynyt 20 vuodessa

Sekä peruskoululaiset että lukiolaiset käyttävät opiskeluun suurin piirtein saman verran aikaa kuin 10 vuotta aikaisemmin. Kahdenkymmenen vuoden takaiseen aikaan verrattuna opiskeluaika on kuitenkin lyhentynyt. Peruskoululaisilla vähennys koskee läksyjen lukemista ja kotitehtävien tekemistä. Lukiolaisilla myös oppilaitoksessa vietetty aika on vähentynyt. Sen sijaan koulumatkat kestävät nyt kymmenisen minuuttia kauemmin kuin 1980-luvun lopulla.

Koulupäivän rakenteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia 2000-luvulla. Kaksi kolmasosaa peruskoululaisista on opiskelemassa jo ennen aamuyhdeksää (kuvio 4). Lukiolaisista pienempi osuus kuin peruskoululaisista on iltapäivän oppitunneilla, mutta heillä opiskelu jatkuu myöhempään illalla.

Kuvio 4. Yli 10-vuotiaiden koululaisten opiskelu koulupäivinä kellonajan mukaan vuosina 2009–2010. Prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus.

Alkuun Edellinen Seuraava