Julkaistu: 26.5.2014

Uusi teknologia on vaikuttanut koululaisten elämäntapoihin

  1. Koululaisten nukkumistottumukset ovat parantuneet kymmenessä vuodessa
  2. Opiskeluun käytetty aika on lyhentynyt 20 vuodessa
  3. Tytöt tekevät enemmän kotitöitä kuin pojat
  4. Ruudun ääressä kuluu lähes kolme tuntia koulupäivinä
  5. Koululaisista tullut tietokoneen suurkuluttajia
  6. Liikuntaan yli tunti päivässä
  7. Sosiaalinen kanssakäyminen ja lukeminen ovat muuttuneet
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ruudun ääressä kuluu lähes kolme tuntia koulupäivinä

Koululaisten television katselu lisääntyi vielä 1990-luvulla, mutta 2000-luvulla se on kääntynyt laskuun (kuviot 5 ja 6). Vastaava muutos on tapahtunut monissa maissa jo aikaisemmin (Zuzanek 2005). Lukiolaisilla tietokoneen käyttö on jo ohittanut television katsomisen, mutta peruskoululaisilla televisio vie vielä hieman enemmän aikaa kuin tietokone.

Kuvio 5. Yli 10-vuotiaiden peruskoululaisten television katselu ja tietokoneen käyttö koulu- ja vapaapäivinä vuosina 2009–2010. Minuuttia vuorokaudessa.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus.

Kuvio 6. Lukiolaisten television katselu ja tietokoneen käyttö koulu- ja vapaapäivinä vuosina 2009–2010. Minuuttia vuorokaudessa.

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus.

Peruskoululaisista viidesosa ja lukiolaisista kolmasosa ei katsonut lainkaan televisiota koulupäivänä. Kymmenen vuotta aikaisemmin televisiota katsomattomia oli vasta noin kymmenesosa koululaisista. Yli kaksi tuntia televisiota katsoi kolmasosa peruskoululaisista ja neljännes lukiolaisista. Paljon televisiota katsovien osuudet ovat romahtaneet kummassakin ryhmässä kymmenessä vuodessa.

Alkuun Edellinen Seuraava