Julkaistu: 26.5.2014

Uusi teknologia on vaikuttanut koululaisten elämäntapoihin

  1. Koululaisten nukkumistottumukset ovat parantuneet kymmenessä vuodessa
  2. Opiskeluun käytetty aika on lyhentynyt 20 vuodessa
  3. Tytöt tekevät enemmän kotitöitä kuin pojat
  4. Ruudun ääressä kuluu lähes kolme tuntia koulupäivinä
  5. Koululaisista tullut tietokoneen suurkuluttajia
  6. Liikuntaan yli tunti päivässä
  7. Sosiaalinen kanssakäyminen ja lukeminen ovat muuttuneet
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Liikuntaan yli tunti päivässä

Koululaiset käyttävät liikuntaan ja ulkoiluun koulupäivinä noin 40 minuuttia. Vapaapäivinä he ehtivät liikkua tätä enemmän. Peruskoululaiset harrastavat silloin liikkumista ja ulkoilua runsaan tunnin ja lukiolaiset 44 minuuttia. Liikuntaan käytetty aika on vähentynyt jonkin verran 10 vuoden takaisesta, ei kuitenkaan romahdusmaisesti. Koulupäivinä liikuntaan ja ulkoiluun käytetty aika on peruskoululaisilla neljännes ja lukiolaisilla viidennes ruutuajasta.

Koululaiset harrastavat runsaasti myös hyötyliikuntaa, etenkin koulupäivinä. Jalan tai polkupyörällä tehtävistä koulu- ja muista matkoista kertyy aikaa runsaat puoli tuntia koulupäivinä. Vapaapäivinä hyötyliikuntaa on vähemmän: peruskoululaisilla vajaat 10 minuuttia ja lukiolaisilla noin 20 minuuttia. Koululaiset harrastavat siten kaikenlaista liikuntaa noin 70 minuuttia sekä koulu- että vapaapäivinä. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Yli 10-vuotiaiden koululaisten liikuntaan ja ulkoiluun sekä hyötyliikuntaan käyttämä aika koulu- ja vapaapäivinä vuosina 2009–2010. Minuuttia vuorokaudessa.

Toiminto Koulupäivät Vapaapäivät
Peruskoulu Lukio Peruskoulu Lukio
Liikunta ja ulkoilu 42 38 63 44
Hyötyliikunta (1) 31 32 8 21
Yhteensä 73 70 71 65
         
Tutkimuspäiviä 210 80 254 111

Lähde: Tilastokeskus. Ajankäyttötutkimus.

Alkuun Edellinen Seuraava