Julkaistu: 26.5.2014

Uusi teknologia on vaikuttanut koululaisten elämäntapoihin

  1. Koululaisten nukkumistottumukset ovat parantuneet kymmenessä vuodessa
  2. Opiskeluun käytetty aika on lyhentynyt 20 vuodessa
  3. Tytöt tekevät enemmän kotitöitä kuin pojat
  4. Ruudun ääressä kuluu lähes kolme tuntia koulupäivinä
  5. Koululaisista tullut tietokoneen suurkuluttajia
  6. Liikuntaan yli tunti päivässä
  7. Sosiaalinen kanssakäyminen ja lukeminen ovat muuttuneet
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Sosiaalinen kanssakäyminen ja lukeminen ovat muuttuneet

Koululaiset nukkuvat keskimäärin unitutkijoiden suositteleman määrän, mutta koulu- ja vapaapäivien välillä nukkumisessa on suuri ero. Television ja tietokoneen ääressä vietetty niin sanottu ruutuaika on lisääntynyt 2000-luvulla koulupäivinä, mutta television katselun vähenemisen vuoksi ei enää vapaapäivinä. Koululaisten ruutuaika ylittää selvästi suositellun kahden tunnin. Liikuntaan käytetty aika on vähentynyt hieman. Se on vain murto-osa ruudun ääressä vietetystä ajasta. Silti kun varsinaiseen liikuntaan ja ulkoiluun lisätään hyötyliikuntaan käytetty aika, liikuntaan yhteensä käytetty aika lähenee sille suositeltua minimiaikaa.

Tietokoneen ja internetin käyttö kytkeytyy yhä useampiin ajankäytön muotoihin. Sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu aikaisempaa enemmän internetin ja matkapuhelinten välityksellä. Samoin televisio-ohjelmia, elokuvia ja videoita katsotaan internetin kautta. Varsinkin nuoret lukevat lehtensä usein verkosta. Nämä muutokset ovat kasvattaneet tietokoneaikaa.

Tuttavien kanssa kasvokkaiseen seurusteluun käytetty aika on vähentynyt peruskoulululaisilla koko 20 vuoden ajan. Tämä on ainakin osittain seurausta tietokoneen lisääntyneestä käytöstä, josta verkkososiaalisuus muodostaa huomattavan osan. Tutkimuksen keruuajankohtana vuosina 2009–2010 sosiaalinen media oli vielä lisäämässä suosiotaan. Nuoret omaksuvat ensimmäisinä uudet tietotekniikan käyttöalueet. Älypuhelinten yleistyttyä verkkososiaalisuuden muodot ja välineet ovat jo ehtineet muuttua tutkimuksen teon jälkeen (Tilastokeskus 2013).

Koululaiset lukevat vapaa-aikanaan kirjoja ja lehtiä selvästi vähemmän kuin 1980-luvun lopulla. Lukemiseen käytetty aika on melkein puolittunut 20 vuodessa. Tietokoneen käyttö sisältää kuitenkin paljon ruudulta tapahtuvaa lukemista, joten osittain lukemiseen käytetyt välineet ovat vain muuttuneet. Ajankäyttötutkimuksessa myös tietokoneella tapahtuva lehtien ja kirjojen lukeminen luokitellaan lukemiseksi, jos se on mainittu päiväkirjassa.

Alkuun Edellinen Seuraava