Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 8.12.2014

Kolmen päivän tavoite haastaa henkilöstökoulutuksen

  1. Henkilöstökoulutukseen osallistuminen Suomessa
  2. Yli puolet työntekijöistä koulutuksessa
  3. Henkilöstökoulutus kasautuu
  4. Koulutuksen tarjonta vaihtelee toimialoittain
  5. Kolmen päivän koulutusoikeus ei ole vielä tätä päivää
  6. Koulutus monimuotoistuu
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Henkilöstökoulutus kasautuu

Toinen ja tärkeämpi rajoitus koulutustuen hyödyntämismahdollisuuksissa on kuitenkin se, että henkilöstökoulutus ei jakaudu tasaisesti työntekijöille. Koulutustuen saamisen kannalta optimaalista olisi, että 3−4 päivän keskimääräinen koulutus toteutuisi yrityksissä kaikkien työntekijöiden osalta. Yli 40 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä ei kuitenkaan ole osallistunut henkilöstökoulutukseen lainkaan, kun samaan aikaan osa työntekijöistä on osallistunut koulutukseen selvästi enemmän kuin nuo tukeen oikeuttavat kolme koulutuspäivää. Vaikka koulutukset ovat yleensä yksittäisiä ja lyhytkestoisia tapahtumia, niin vastapainona on toistuvia ja pitkäkestoisempia koulutusjaksoja varsinkin erityisammateissa ja asiantuntijatyössä toimiville.

Aikuiskoulutustutkimuksen mukaan sekä koulutukseen osallistumisaste että saadun henkilöstökoulutuksen määrä korreloivat selvästi ammattiaseman ja koulutusasteen mukaan Myös CVTS-tietojen mukaan saadun henkilöstökoulutuksen määrä vuodessa vaihteli samansuuntaisesti. Henkilöstökoulutuskin pyrkii siis kasautumaan ylemmissä asemissa oleville ja jo valmiiksi korkeasti koulutetuille työntekijöille.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014