Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 8.12.2014

Kolmen päivän tavoite haastaa henkilöstökoulutuksen

  1. Henkilöstökoulutukseen osallistuminen Suomessa
  2. Yli puolet työntekijöistä koulutuksessa
  3. Henkilöstökoulutus kasautuu
  4. Koulutuksen tarjonta vaihtelee toimialoittain
  5. Kolmen päivän koulutusoikeus ei ole vielä tätä päivää
  6. Koulutus monimuotoistuu
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Koulutuksen tarjonta vaihtelee toimialoittain

Koulutuksen tarjonnan tai koulutukseen pääsyn edellytykset vaihtelevat huomattavasti yrityksen toimialan ja henkilöstömäärän mukaan. Osallistumisaste kurssimuotoiseen koulutukseen vaihteli toimialoittain pääosin 25 prosentin ja 65 prosentin välillä. Vuosien 2005 ja 2010 välillä osallistumisaste pysyi jokseenkin ennallaan (39 % vuonna 2005 ja 40 % vuonna 2010), mutta se laski merkittävästi joillakin toimialoilla ja vastaavasti nousi toisilla. Tulokset kertovat siitä, että koulutuksen järjestämisen tarve ja mahdollisuudet ovat vahvasti toimialariippuvaisia.

Myös kokemukset yksittäisten yritysten tasolla viittaavat koulutukseen osallistumisen voimakkaaseen suhdanne- tai vuosittaiseen vaihteluun. Esimerkiksi yhden toimintavuoden mittavaa panostusta tuotanto- tai tietojärjestelmän uudistuksen yhteydessä tarvittavaan koulutukseen saattaa seurata hyvinkin hiljainen kausi henkilöstökoulutuksen tarpeessa ja/tai tarjonnassa.

Henkilöstökoulutus on yhteydessä myös yrityksen kokoon. Vuonna 2010 pienissä 10–19 työntekijän yrityksissä kurssikoulutuksen osallistumisaste oli 28 prosenttia, kun se suurissa yli 1 000 työntekijän yrityksissä oli 52 prosenttia. 2000-luvulla henkilöstökoulutuksen yhteys yrityksen kokoon ei ole mainittavasti muuttunut. Pienessä työpaikassa mahdollisuudet henkilöstökoulutukseen ovat olennaisesti heikommat kuin suurten yritysten työntekijöillä.

Työmarkkinat ovat tehtävien ja toimialojen suhteen eriytyneet sukupuolen mukaan. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta toimialan naisvaltaisuus ei kuitenkaan systemaattisesti vaikuta naisten osallistumiseen henkilöstökoulutukseen. Vain kaikkein miesvaltaisimmilla toimialoilla, joissa naisten osuus työntekijöistä on alle 20 prosenttia (mm. rakentaminen ja moottoriajoneuvojen kauppa) naisten osallistumisaste koulutukseen jää selvästi alle miesten osallistumisasteen. Muutoin naiset osallistuvat henkilöstökoulutukseen miehiä aktiivisemmin.

Toimialojen väliset suuret erot koulutuksen tarjonnassa johtuvat pääosin toimialan luonteesta sinänsä − eivät niinkään toimialan sukupuolirakenteesta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014