Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 8.12.2014

Kolmen päivän tavoite haastaa henkilöstökoulutuksen

  1. Henkilöstökoulutukseen osallistuminen Suomessa
  2. Yli puolet työntekijöistä koulutuksessa
  3. Henkilöstökoulutus kasautuu
  4. Koulutuksen tarjonta vaihtelee toimialoittain
  5. Kolmen päivän koulutusoikeus ei ole vielä tätä päivää
  6. Koulutus monimuotoistuu
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kolmen päivän koulutusoikeus ei ole vielä tätä päivää

Kolmen päivän subjektiivisen koulutusoikeuden toteuttamisen tiellä on vielä runsaasti karikkoja, sillä tällä hetkellä koulutukseen osallistuu vain runsaat puolet työntekijöistä. Yritysten kannalta koulutuksen tarjoaminen nojaa toimiala- ja yrityskohtaisiin tarpeisiin sekä kulloisiinkin taloudellisiin realiteetteihin. Työntekijöiden näkökulmasta koulutuksella on keskeinen merkitys ammattitaidon ja työmarkkina-aseman ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi varsinkin taloudellisesti epävarmoina aikoina. Näiden kahden näkökulman yhteensovittaminen ei ole helppoa.

Pahimmat esteet liittyvät työmarkkinoiden rakenteisiin. Sekä eri toimialat että yritykset niiden sisällä toimivat hyvin erilaisissa tuotannollisissa, taloudellisissa ja kilpailuympäristöissä. Kun lisäksi otetaan huomioon eri toimialojen ja yritysten suuret erot henkilöstörakenteessa ja työntekijöiden koulutustaustassa, niin yhdenmukaisten määrällisten koulutustavoitteiden asettaminen kaikille työpaikoille ja työntekijäryhmille on vähintäänkin haastava tehtävä työmarkkinaosapuolille.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014