Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Heikko taloustilanne heijastuu vähittäiskauppaan

  1. Päivittäistavarakauppa kannattelee vähittäiskauppaa
  2. Suomessa vähittäiskaupan volyymi on kasvanut EU:n keskiarvoa nopeammin
  3. Rautakauppa on merkittävin erikoiskaupan ala
  4. Internetin kautta ostetaan eniten vaatteita ja jalkineita
  5. Myynnin haasteet jatkuvat edelleen
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Jarkko Niemistö on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritystilastot -yksikössä. Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa 4/2014.

Suomessa vähittäiskaupan myynti kasvoi 2000-luvulla selvästi nopeammin kuin Euroopassa keskimäärin. Pitkään jatkunut taloudellinen epävarmuus on kuitenkin alkanut näkyä vähittäiskaupan myynnissä. Useimmilla erikoiskaupan aloilla myynti on supistunut. Päivittäistavarakauppa kannattelee vähittäiskauppaa.

Kansantalouden tilinpidon mukaan Suomen bruttokansantuote supistui vuosina 2012 ja 2013. Lasku jatkui edelleen alkuvuonna 2014. Samaan aikaan valtion budjetin epätasapainoa on pyritty paikkaamaan erilaisilla tuoteverojen korotuksilla ja työttömyys on jatkanut kasvuaan. Nämä tekijät ovat osaltaan heikentäneet kuluttajien ostovoimaa ja tehneet kuluttajista varovaisempia kuin aiemmin (Tilastokeskus b). Pitkään jatkunut taloudellinen epävarmuus on alkanut näkyä myös vähittäiskaupan myynnissä. Artikkelissani tarkastelen ilmiötä kaupan liikevaihtokuvaajan avulla (ks. tietolaatikko 1).

Päivittäistavarakauppa kannattelee vähittäiskauppaa

Suomessa vähittäiskauppa kasvoi vuosituhannen alusta tasaisesti aina vuoteen 2008 asti (kuvio 1). Vuosina 2000–2008 vähittäiskaupan kasvu oli keskimäärin miltei 5 prosenttia vuosittain. Vuodesta 2004 vähittäiskaupan kasvun veturina toimi erityisesti erikoiskauppa, joka kasvoi reippaasti vuoden 2008 puoliväliin asti.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan, päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan trendi 2000–2014.

Lähde: Tilastokeskus. Kaupan liikevaihtokuvaaja.

Finanssikriisiä seurannut taantuma kuitenkin pysäytti vähittäiskaupan kasvun ja käänsi myynnin laskuun. Taloudellinen epävarmuus näyttää iskeneen ihmisten kulutushalukkuuteen melko nopeasti. Päivittäistavarakaupan kehitys kuitenkin vakautti koko vähittäiskauppaa.

Finanssikriisin vaikutus jäi vähittäiskaupassa lyhytaikaiseksi. Myynti kääntyi nopeasti takaisin kasvu-uralle, mutta kasvu taittui uudestaan vuonna 2012. Taloudellinen epävarmuus sai kuluttajat jälleen varpailleen. Eritoten erikoiskauppa pysähtyi. Päivittäistavarakaupassa myynti jatkoi edelleen kasvua, vaikka kasvuvauhti hidastuikin.

Koko vähittäiskaupan kasvu käytännössä pysähtyi vuonna 2013 ja kääntyi laskuun vuoden 2014 alkupuolella (kuvio 1). Vähittäiskauppaa on kannatellut ainoastaan päivittäistavarakauppa, joka kasvoi 2 prosenttia vuonna 2013, mutta muilta osin vähittäiskaupan kehitys on ollut heikkoa.

Erikoiskauppa on suhdanneherkempää kuin päivittäistavarakauppa. Kestotavaroiden, kuten esimerkiksi huonekalujen hankinnasta voi tinkiä, ruokaostoksista ei juurikaan. Toisaalta päivittäistavarakaupassakin myynnin kasvu on jo pitempään ollut hintojen nousun varassa. Jo vuonna 2012 päivittäistavarakaupassa myynnin määrä supistui hieman, vaikka liikevaihto lisääntyi miltei 5 prosenttia. Vuonna 2013 liikevaihdon kasvu hidastui ja myynnin määrä väheni prosentin. Kasvuvauhti hidastui edelleen alkuvuodesta 2014, jolloin myös ruuan hinnan nousu hidastui aiemmista vuosista.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015