Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Uudet velat uhkaavat velkajärjestelyn läpikäynyttä

  1. Velkajärjestelyt Suomessa 2000-luvulla
  2. Tutkimuksen kohdejoukko
  3. Työttömyys, perheettömyys ja matala koulutusaste korostuvat velkajärjestelyyn hakeutuneiden joukossa
  4. Osalla velkaantuminen jatkuu velkajärjestelyjen jälkeenkin
  5. Velkajärjestelyissä olleiden tulotaso velkajärjestelyn jälkeen
  6. Maksuvelvoitteet kasautuvat
  7. Tilastoaineisto tarjoaa yhden näkökulman ylivelkaantumisen tarkasteluun
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

Eläketurvakeskus. Eläkkeelle edelleen keskimäärin 60,9-vuotiaana. http://www.etk.fi/fi/service/etusivu/304/arkisto?contentPath=fi/tiedotteet_uusi/05022014_elakkeelle_edelleen_keskimaarin_60_9_vuotiaana&date=05.02.2014&tab=notices.

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 25.1.1993/57.

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta L 1273/2002.

Oikeus.fi. Ulosotto. http://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/ulosotto.html.

Rantala, Kati & Tarkkala, Heta 2010. Luotosta luottoon. Velkaongelmien dynamiikka ja uudet riskiryhmät yhteiskunnan markkinalogiikan peilinä. Yhteiskuntapolitiikka 75 (2010):1.

Rantala, Kati 2013. Pikavipit nuorten taloudellisena riskitekijänä. Tilastokeskus. Hyvinvointikatsaus 4/2013.

Takuu-säätiö a. Luottotiedot. http://www.takuu-saatio.fi/tietoa_veloista/luottotiedot/.

Takuu-säätiö b. Velkajärjestely tuomioistuimesta. http://www.takuu-saatio.fi/tietoa_veloista/velkajarjestely_tuomioistuimesta/.

Tilastokeskus a. Ulosottoasiat. http://www.stat.fi/til/uloa/index.html.

Tilastokeskus b. Velkajärjestelyt. http://www.stat.fi/til/velj/index.html.

Valkama, Elisa 2011a. Velaton uusi alku – Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Verkkokatsauksia 22/2011.

Valkama, Elisa 2011b. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 – velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Verkkokatsauksia 18/2011.

1 Koko väestön mediaanitulot vuosilta 2002-2003, 15 vuotta täyttäneet henkilöt.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015