Vocational education: documentation of statistics

10.6.2023 valid documentation

Concepts

Curriculum-based basic vocational education

In the statistics on vocational education, curriculum-based basic vocational education refers to education for which a curriculum has been specified (targets, entity and scope of studies, core contents, assessment). Qualifications obtained in the education are initial vocational qualifications for which the required prior education is completion of the syllabus of comprehensive school education.

Education

An organised activity, the aim of which is to produce competence based on teaching.

Comment:
Education can be divided into education and training leading to a qualification or degree and non-qualification studies.

Educational institution

An educational institution refers to an administrative unit with a principal or other head, which has teachers and other personnel in its service (role of employers), and which is liable to keep books and compile other documentation, in which students are registered, whose activities are regulated by a legal act or decree, which follows a national curriculum, and which is financed and controlled by a public authority. An educational institution does not refer to a school building or facility. A new educational institution is established, an educational institution is abolished or merged with another educational institution at the decision of the organiser of education (maintainer of the educational institution) or a public authority.

Statistics Finland has assigned an individualised educational institution ID to each educational institution. Educational institutions are classified according to a classification of types of educational institutions.

Educational system

The Finnish educational system is comprised of the following:

Pre-primary education is provided in Finland to 6-year-old children, usually at children's day care homes. Some 6-year-old children receive pre-primary education in comprehensive schools. Attendance of pre-primary education has been compulsory since 2015.
Comprehensive school education is general knowledge education provided for entire age cohorts. All children permanently resident in Finland must attend compulsory education. Compulsory education starts in the year of the child's seventh birthday.
Compulsory education finishes when the syllabus of comprehensives school education has been completed (9-year comprehensive school), or 10 years from the start of compulsory education. In exceptional cases compulsory education may start already at the age of six and last 11 years due to a disability or illness. A student who has received a leaving certificate from comprehensive school in the same year or in the year before it may continue to attend optional additional education (10th grade).

Post-comprehensive school education, or upper secondary general education and vocational education represent secondary level of education. Upper secondary general school education is education leading to a matriculation examination. Its scope is three years and it gives general eligibility to further education. Vocational education can be either educational institution-based or apprenticeship training. In apprenticeship training, most of the studying is comprised of learning through practical work tasks at a workplace. The qualifications are initial vocational qualifications attained in three years, which also give general eligibility to further polytechnic or university studies.

Further and specialist vocational qualifications represent further vocational education. They, as well as initial vocational qualifications can be attained in a skills examination that can be taken irrespective of the way of acquisition of professional skills, and in which skills can be proven on the basis of preparatory education for a skills examination or work experience.

Attainment of university of applied sciences degrees takes 3.5 to 4.5 years and higher university of applied sciences degrees requiring work practice 1-1.5 years. Attainment of lower university degrees takes three years while higher university degrees take two years longer. Attainers of higher level university degrees may continue their studies to licentiate and doctorate level degrees.

New student

New students in vocational education refer to students who become registered at the educational institution during the calendar year studying in initial vocational education, further vocational education and specialist vocational education.

Preparatory education for further vocational qualifications

In the statistics on vocational education, preparatory education for further vocational qualifications means education that is adult education and prepares for an examination for a further vocational qualification. A further vocational qualification can also be obtained without attending preparatory education. In an examination for a further vocational qualification the examinee demonstrates that he/she possesses the vocational skills required of a skilled worker.

Preparatory education for specialist vocational qualifications

In the statistics on vocational education, preparatory education for specialist vocational qualifications means education that is adult vocational education and prepares for an examination for a specialist vocational qualification. A specialist vocational qualification can also be obtained without attending preparatory education. In an examination for a specialist vocational qualification the student demonstrates command of the most demanding tasks in the field concerned.

Preparatory initial vocational education for a skills examination

In the statistics on vocational education, preparatory initial vocational education for a skills examination refers to education in which the aim is the attainment of a vocational qualification by means of a skills examination. The scope of studies for initial qualifications is 180 credits, or three years. The education can be shorter than this as the student’s previous skills are taken into consideration. A skills examination can be passed without attending preparatory education for it by demonstrating in skills tests the knowledge and skills required for the attainment of vocational skills.

Programme leading to a qualification or degree; formal education

Programme leading to a qualification or degree refers to education comprising the comprehensive education syllabus, the general upper secondary education syllabus, the matriculation examination, the international diplomas, the Gymnasieexamen diploma, or education and training leading to an initial vocational qualification, a further vocational qualification, a specialist vocational qualification, a bachelor’s degree, a master’s degree, a licentiate, a doctoral degree, or a specialist degree in veterinary medicine.

Provider of education

In the statistics on providers of education and educational institutions and in the statistics on vocational education, providers of education refer to bodies entrusted with the task of providing education. The task of provision of education is defined in law (comprehensive school education) or in a licence to provide education or maintain an educational institution granted by the Ministry of Education or similar public authority. Providers or education are usually municipalities, joint municipal boards, or private corporations or foundations. Statistics Finland has assigned an individual system ID for each provider of education.

Qualification/Degree

In the statistics on vocational education, a qualification refers to vocational secondary, post-secondary or tertiary level qualifications, and further and specialist vocational qualifications. The data on qualifications describe the full calendar year.

Student

Students in vocational education refer to students who are registered at the educational institution during the calendar year studying in initial vocational education, further vocational education and specialist vocational education.

Principles and outlines

Contact organisation

Tilastokeskus

Legal acts and other agreements

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki (280/2004, muut 361/2013). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada hallinnollisista aineistoista. Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Confidentiality - policy

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan ehdottomasti tilastolain (280/2004), henkilötietolain (532/1999) ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.

Release policy

Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa kerrotaan etukäteen kaikki vuoden aikana julkaistavat tilastotiedot ja julkaisut. Tilastojulkistukset löytyvät kohdasta tilastokohtaiset julkaisut. Tilastotiedot julkistetaan internetissä klo 8, ellei toisin mainita. Kalenteria päivitetään arkipäivisin. Tilastokeskuksen seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan vuosittain joulukuussa.

Quality assurance

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF). Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedonlaatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Asiasta kerrotaan enemmän Tilastokeskuksen laadunhallinnan sivulla.

Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain tilastojen läpivalaisuja, joilla osaltaan varmistetaan tilastojen laatua.

Statistical experts

The documentation released before 5.4.2022 can be found on the archive pages of the statistics.

Go to the archive page