This is not the latest documentation of the statistics.

Documentation of statistics Rents of dwellings

21.4.2022 valid documentation

Concepts

Dwelling

A dwelling refers to a room or a suite of rooms which is intended for year-round habitation; is furnished with a kitchen, kitchenette or cooking area; and has a floor area of at least 7 square metres. Every dwelling must have its own entrance. A single-family house may be entered through an enclosed porch or veranda. If a dwelling is entered through the premises of another dwelling, it is not regarded as a separate dwelling but instead those two constitute one dwelling.

Floor area

The floor area of a dwelling is measured from the inner surfaces of its walls. The figure includes the floor areas of the utility room, walk-in cupboard, bathroom, hobby room, sauna, washroom and dressing room, as well as the floor areas of rooms used for working unless used by hired employees.

The following are not counted in the dwelling's floor area: garage, cellar, sauna facilities in an unfurnished basement, unheated storage space, balcony, porch, veranda and attic space unless used as a living space.

The floor area of a freetime residence refers to its gross floor area.

Government-subsidised dwelling

A government-subsidised dwelling is a dwelling produced with government ARAVA loans, in which the rent is determined by the cost correlation principle. Most of government-subsidised dwellings are owned by municipalities.

Hitas dwelling

Hitas is a regulation system for the price and quality level of dwellings built on rented plots owned by the City of Helsinki. Hitas dwellings refer to the dwellings subject to the regulation system in question.

Market price

The general actual selling price, or the price where supply and demand meet.

Monthly change

Monthly change is the relative change in the index from a time period one month earlier. The change is usually expressed as a percentage.

New tenancy

In the quarterly rent statistics a new tenancy is one started at most 12 months before the statistical reference year.

Nominal price index

Describes the change in prices relative to the base time period of the index (cf. real price index).

Non-subsidised dwelling

Non-subsidised dwellings are dwellings produced in other ways than with government ARAVA loans.

Number of rooms

The number of rooms is the number of rooms in a dwelling. Kitchen is not counted as a room. Dwellings with at least three rooms belong to the category 3h+.

Quarterly change

Quarterly change refers to the relative change in the index of the quarter compared with the index of the previous quarter. The change is usually expressed in percentages.

Real price index

Indicates the change in real prices compared with the index base time period (e.g. 2000, 1983 or 1970). The real price index is derived by dividing the point figure of the nominal price index with the point figure of the Consumer Price Index of the corresponding time period and base year.

Rent

Rents in the statistics also include water and heating charges paid separately. Rents do not include usage charges of dwellings, such as sauna, laundry or other such charges or electricity and telephone charges. The released mean rents are calculated per residential square metre of the dwelling per month (€/m2/kk).

Rental dwelling

A rental dwelling refers to a dwelling which the tenant occupies on the basis of a rental agreement, where the tenant pays rent for the right to use the dwelling and for the facilities related to it. The data released in the rent statistics concern tenancies where the whole dwelling is occupied by the tenant. The rent statistics do not include rental dwellings where rents are for some reason, e.g. family connection, clearly lower than the market level. The rent statistics do not either contain halls of residence, serviced flats and old people's homes.

Type of financing

A classification describing the financing source of a dwelling or real estate.

A government-subsidised dwelling is a dwelling produced with government ARAVA loans, in which the rent is determined by the cost correlation principle. Most of government-subsidised dwellings are owned by municipalities.

Non-subsidised dwellings are other than government-subsidised dwellings.

Weight structure

Describes what meaning each sub-index (commodity, employee group, etc.) belonging to the index has for total index.

Methods

Documentation on methodology

The quality differences of different rental dwellings are not taken into account in average rents and they are thus not suitable for examining changes in rents.
 

Principles and outlines

Contact organisation

Tilastokeskus

Legal acts and other agreements

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki (280/2004, muut 361/2013). Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada hallinnollisista aineistoista. Indeksisarjat julkaistaan niin, että niistä ei voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

Confidentiality - policy

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan ehdottomasti tilastolain (280/2004), henkilötietolain (532/1999) ja lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan tahallisesta rikkomisesta seuraa rangaistus.

Release policy

Tilastokeskuksen julkistamiskalenterissa kerrotaan etukäteen kaikki vuoden aikana julkaistavat tilastotiedot ja julkaisut. Tilastojulkistukset löytyvät kohdasta tilastokohtaiset julkaisut. Tilastotiedot julkistetaan internetissä klo 8, ellei toisin mainita. Kalenteria päivitetään arkipäivisin. Tilastokeskuksen seuraavan vuoden julkistamiskalenteri julkaistaan vuosittain joulukuussa.

Quality assurance

Tilastokeskus noudattaa tilastoja laatiessaan Euroopan tilastojen käytännesääntöjä (Code of Practice, CoP) ja niihin pohjautuvaa laadunvarmistuskehikkoa (Quality Assurance Framework, QAF). Käytännesäännöt koskevat tilastoviranomaisten riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedonlaatua. Periaatteet ovat yhteensopivat YK:n tilastokomission hyväksymien virallisen tilaston periaatteiden kanssa ja täydentävät niitä. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. Periaatteet ovat myös yhteensopivat Euroopan laatupalkintoperiaatteiden (EFQM) kanssa.

Asiasta kerrotaan enemmän Tilastokeskuksen laadunhallinnan sivulla.

Tilastokeskuksessa tehdään vuosittain tilastojen läpivalaisuja, joilla osaltaan varmistetaan tilastojen laatua.

Statistical experts

Martti Korhonen
Senior Statistician
029 551 3451