Ammattiluokitus 2010


 •  
  • Kansallinen Ammattiluokitus 2010, jonka avulla kuvataan yhteiskunnan ammattirakennetta.
  • Ammattiluokituksen avulla laaditaan tilastoja väestön ammattirakenteesta ja palkoista. Saman ammattiluokituksen käyttö eri tilastoissa, tutkimuksissa ja rekistereissä mahdollistaa vertailukelpoisten tilastojen tuottamisen ammattirakenteesta eri aikoina ja eri alueilla.

   Ammattiluokitusta käytetään myös ammatinvalinnan ohjauksessa ja työnvälityksessä sekä työelämän tutkimuksessa, koulutussuunnitelmissa ja terveystutkimuksissa. Ammattiluokitus on lisäksi apuväline luokiteltaessa väestöä sosioekonomisen aseman mukaan.

  • Ammattiluokitus 2010 muodostuu viidestä hierarkkisesta tasosta:
   Pääluokkataso, joka sisältää 10 luokkaa ja johon kuuluvat luokat merkitään 1-numeroisella koodilla
   2-numerotaso, joka sisältää 43 luokkaa ja johon kuuluvat luokat merkitään 2-numeroisella koodilla
   3-numerotaso, joka sisältää 130 luokkaa ja johon kuuluvat luokat merkitään 3-numeroisella koodilla
   4-numerotaso, joka sisältää 436 luokkaa ja johon kuuluvat luokat merkitään 4-numeroisella koodilla
   Kansallinen 5-numerotaso, joka sisältää 103 luokkaa ja johon kuuluvat luokat merkitään 5-numeroisella koodilla.

   Ammattiluokitus 2010 sisältää myös sellaisia ISCO-08:n luokkia, joita Suomessa ei käytetä (esim. 1113 Heimo- ja kyläpäälliköt). Tyhjät luokat sisältyvät kansalliseen luokitukseen, jotta vältetään aukot rakenteessa.

   Ammattiluokitus 2010 noudattaa ISCO-08:n rakennetta 4-numerotasolle saakka muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Luokituksen 5-numerotaso on kansallinen lisäys, joka on muodostettu kansallisten luokittelutarpeiden pohjalta.

   Lisätietoa Ammattiluokituksen luokittelukriteereistä, määritelmistä ja luokittelusäännöistä on luettavissa Ammattiluokitus 2010 -julkaisun johdanto-osasta.

  • 18.4.2019

   Tehty korjaus luokan 8183 Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat nimeen. "Etiköintikoneiden" muutettu muotoon etiketöintikoneiden hoitajat.

   Muutokset 1.1.2018

   2 muutosta luokkien englanninkielisiin nimiin:
   Luokka 23411 Primary education teaching professionals muuttui muotoon "Class teachers in primary education" ja luokka 23412 Primary education teaching professionals muuttui muotoon "Subject teachers in primary education".

   ISCO-88:ssa oli 10 pääluokkaa ja 28 2-numerotason luokkaa. Uudistetussa ISCO-08:ssa on 10 pääluokkaa ja 43 2-numerotason luokkaa.

   Luokituksen rakenne säilyi huomattavalta osin entisellään vaikkakin ISCO-08-uudistuksessa tapahtui lukuisia luokkien ja niiden osien siirtymisiä paikasta toiseen. Joillakin 2- ja 3-numerotason ammattialoilla muutoksia on huomattavan paljon: terveysalan ammatit, johtaja-ammatit, maa- ja metsätalouden sekä kalastusalan ammatit, IT-ammatit sekä toimisto- ja palvelualan ammatit. Uusia 4-numerotason luokkia on luotu yhteensä 46.

   Kansalliseen Ammattiluokitus 2010:een on lisätty pääluokka X Tuntematon, jota käytetään silloin, kun henkilön ammatista ei ole tietoa.

   Kaikki Ammattiluokitukseen 2010 tehdyt muutokset löytyvät vanhan ja uuden ammattiluokituksen luokitusavaimista.  • Kansallinen Ammattiluokitus 2010 perustuu kansainvälisen työjärjestön (ILO) laatimaan ja YK:n vahvistamaan ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations) -ammattiluokitukseen.

   Euroopan komission kansainvälisen ammattiluokituksen (ISCO-08) käytöstä koskevan suosituksen (2009/824/EY) mukaan ISCOa tulee käyttää vuoden 2010 palkkarakennetilastossa ja viitevuodesta 2011 lähtien kaikissa ammatteja kuvaavissa tilastoissa.

   ISCO-08 luokituksesta ei ole laadittu erillistä, EU-jäsenmaiden käyttöön tarkennettua COM-versiota, joka laadittiin ISCO-88:sta.

Vaihtoehtoinen näkymä