Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)


 •  
  • Ammattiluokitus Tulorekisteriä varten
  • Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (TK10) mukainen ammattiluokka on annettava tulorekisterin palkkatietoilmoituksella, jos tulonsaaja on työtapaturma-vakuutettu. Tulorekisterin tietojen käyttäjät käyttävät ammattiluokitustietoja myös omissa prosesseissaan.

   Kaikki tiedustelut siitä, mitä ammattiluokkaa tulorekisterissä käytetään, kohdistetaan maksajan omalle työtapaturmavakuutusyhtiölle.

   Apua eri ammattien TK10-ammattiluokan määrittelyyn:

   Tilastokeskuksen Luokitusekspertti -palvelusta voi etsiä AML 2010:n mukaisia ammattikoodeja ammattinimikkeille. (Ohje: Valitse listalta Ammattiluokitus 2010). Palvelua voi käyttää apuna myös TK10 -koodin etsintään kunhan vain tarvittaessa muistaa lisätä nollan ammattikoodin perään. Ammattiluokitus 2010 käsikirja löytyy doria.fi palvelusta.

  • Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10) pohjautuu kansalliseen Ammattiluokitus 2010 -luokitukseen.
   Luokituksen kaikki ammattiluokat on viety koodistossa 5-numerotasolle. Luokitukseen on poimittu kustakin ammattikoodista tarkin luokituksesta löytyvä taso ja lisätty tarpeen mukaan nollia perään, jotta koodista saadaan täydet 5 merkkiä pitkä. TK10 –luokitus poikkeaa Ammattiluokitus 2010 –luokituksesta siten, että siitä on poistettu ”Tuntematon” – luokka sekä kaikki ne ammattiluokat, joita ei ole Suomessa käytössä.

   Ohje johtajien ja yrittäjien luokitteluun

   Yrittäjät ja toimitusjohtajat

   Yritysten, joissa henkilökuntaa on alle 5, omistajat ja toimitusjohtajat luokitellaan sen ammatin mukaiseen luokkaan, johon työtehtävät liittyvät (esim. kampaaja, kukkakauppias, taksinkuljettaja jne.), koska johtaminen kyseisissä yrityksissä ei voi olla kenenkään pääasiallinen tehtävä.

   Yritysten, joissa työntekijöitä on 5 – 49, toimitusjohtajat luokitellaan luokkiin 12, 13 tai 14. Esimerkiksi toimitusjohtaja rakennusalan yrityksessä, jossa henkilökuntaa on 5 tai enemmän, mutta alle 50, luokitellaan luokkaan 1323 Rakennustoiminnan tuotantojohtajat.

   Yritysten, joissa henkilökuntaa on 50 tai enemmän, toimitusjohtajat luokitellaan luokkaan 1120 Toimitusjohtajat ja pääjohtajat.

   Muut johtajanimikkeet

   Muut johtaja -ammattinimikkeet (pl. työnjohtajat ja toimitusjohtajat), joilla on kokonaisvastuu organisaatioyksikön toiminnoista, luokitellaan pääsääntöisesti pääluokkaan 1 Johtajat. Esim. myyntijohtaja luokaan 1221, sairaalan johtaja luokkaan 1342 ja teknologiajohtaja luokkaan 1223.

   Työnjohtajat

   Pääsääntöisesti esimiesammatit luokitellaan samaan ammattiluokkaan kuin ohjattavat työntekijät poikkeuksena joidenkin alojen työnjohtajat.

  • 18.4.2019
   Tehty korjaus luokan 81830 Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat nimeen. "Etiköintikoneiden" muutettu muotoon etiketöintikoneiden hoitajat.

Vaihtoehtoinen näkymä