Aluehallintovirastot (AVI) 2020


 •  
  • Aluevirastot toimivat valtion aluehallintoyksikköinä hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla.
  • Aluehallintovirastot (AVI) edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla.

   Virastot edistävät perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla.

  • Aluehallintovirastojen vastuualueet ovat
   - peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
   - työsuojelu
   - ympäristöluvat
   - pelastustoimi ja varautuminen
   - poliisi.

   Aluehallintovirastoja on Manner-Suomessa kuusi. Ahvenanmaalla aluehallintoviraston tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

   Aluehallintovirastoluokitus perustuu maakuntajakoon.

   Aluehallintovirastot aloittivat toimintansa 1.1.2010.
  • Ei muutoksia 1.1.2020


   Ei muutoksia 1.1.2019.

   1.1.2013 Suomenniemi (775) liitettiin Mikkeliin (491), jolloin entisen Suomenniemen kunnan alue siirtyi Etelä-Suomen AVI-alueelta (1) Itä-Suomen AVI-alueelle (3) ja Kiikoinen (254) liitettiin Sastamalaan (790), jolloin entisen Kiikoisen kunnan alue siirtyi Lounais-Suomen AVI-alueelta (2) Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueelle (4).

   1.1.2010 aluehallintoviraston tehtävät korvaavat vuoden 2009 lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien tehtävät.

  • Aluehallintovirasto (AVI) luokitus on kansallisiin tarpeisiin laadittu luokitus.

Vaihtoehtoinen näkymä