Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus COICOP


 •  
  • Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokitus. Luokitus on otettu käyttöön perusvuosisarjassa 2015=100. Luokituksen nimi sisältää koodin ja nimen yhdistettynä. Luokitus on poikkileikkaus vuoden 2019 luokituksesta.
  • Kuluttajahintaindeksin luokitus (2019)

  • Sisältää koko EU:n eCOICOP-luokituksen 5-tason rakenteen riippumatta siitä onko kyseistä tasoa otettu Kuluttajahintaindeksiin vai ei. Tarkimmat tasot, 6 ja 7, on muodostettu kansallisia tarpeita varten.

  • Luokitus on poikkileikkaus kuluttajahintaindeksissä käytetystä luokituksesta vuodelta 2019.

  • Sisältää kansalliseen käyttöön tarkoitetut tarkemmat hyödyketasot: 6 ja 7 tasot.

  • Luokitus perustuu kansainvälisiin suosituksiin: EU:n eCoicop 2016 luokitukseen sekä YK:n Coicop luokitukseen.

Vaihtoehtoinen näkymä