Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) 2020


 •  
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset muodostuvat maakunnista ja maakuntien yhdistelmistä.
  • Tilastoissa käytettävien alueluokitusten tarkoituksena on ilmiöiden alueellisten vaihtelujen ja aluerakenteen kuvaaminen. Useimpien alueluokitusten tapaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) -jako perustuu hallinnolliseen aluejakoon. ELY-keskukset ovat valtion elimiä ja hoitavat entisten työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien ja lääninhallitusten täytäntöönpano- ja kehittämistehtäviä.

   ELY-keskus jakoa käytetään mm. väestötilastollisissa erityisselvityksissä.

  • Elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskukset aloittivat toimintansa 1.1.2010. Ne muodostuvat maakunnista ja maakuntien yhdistelmistä. Keskukset ovat valtion elimiä ja hoitavat entisten työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien ja lääninhallitusten täytäntöönpano- ja kehittämistehtäviä.

   Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuualueet ovat
   - elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
   - liikenne ja infrastruktuuri
   - ympäristö ja luonnonvarat.

   ELY-keskus -luokitus koostuu 15:sta ELY-keskuksesta sekä Ahvenanmaasta. Ahvenamaa ei virallisesti muodosta omaa ELY-keskustaan, mutta se on otettu mukaan tähän luokitukseen alueellisen kattavuuden vuoksi.

  • Ei muutoksia 1.1.2020

   Ei muutoksia 1.1.2019

   Vaala (785) siirtyi Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja näin ollen myös Kainuun ELY-keskuksesta Pohjois-Pohjanmaan (14) ELY-keskukseen (13).

   1.1.2015

   ELY-keskuksen ruotsinkielinen lyhenne muuttui muotoon NTM-centralen. Aikaisempi lyhenne oli ELY-centralen.

   1.1.2013 Suomenniemi (775) liitettiin Mikkeliin (491), jolloin entisen Suomenniemen kunnan alue siirtyi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta (06) Etelä-Savon ELY-keskukseen (07) ja Kiikoinen (254) liitettiin Sastamalaan (790), jolloin entisen Kiikoisen kunnan alue siirtyi Satakunnan ELY-keskuksesta (03) Pirkanmaan ELY-keskukseen (05).

  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) on kansallisiin tarpeisiin laadittu luokitus.

Vaihtoehtoinen näkymä