Kansallinen koulutusala 2016


 •  
  • Kansallisen koulutusluokituksen koulutusala. Käytössä tilastovuodesta 2016 alkaen.
  • Kansallinen koulutusluokitus 2016 on ensi sijassa kansalliseen tilastoraportointiin tarkoitettu luokitus. Koulutusluokitusta käytetään mm. väestön, työvoiman ja henkilökunnan yms. henkilöstöryhmien ja yksittäisen ihmisen saaman koulutuksen sekä oppilaitosten koulutustoiminnan luokittamiseen.
   Tilastokeskus ja opetushallinto ovat keväällä 2016 sopineet kansallisen koulutusluokituksen käyttöön otosta. Luokitus otetaan käyttöön viimeistään tilastovuotta 2016 koskevassa kansallisessa tilastoraportoinnissa.

  • Kansallinen koulutusala 2016 muodostuu kolmitasoisesta koulutusalasta.

   Koulutusalan kaikki tasot 1–3 ovat samat kuin ISCED 2011 -luokituksessa. Koulutusalan taso 1 (broad field) on 2-numeroinen, taso 2 (narrow field) 3-numeroinen ja taso 3 (detailed field) 4-numeroinen.

   Koulutusala, 1-taso

   00 Yleissivistävä koulutus
   01 Kasvatusalat
   02 Humanistiset ja taidealat
   03 Yhteiskunnalliset alat
   04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
   05 Luonnontieteet
   06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
   07 Tekniikan alat
   08 Maa- ja metsätalousalat
   09 Terveys- ja hyvinvointialat
   10 Palvelualat
   99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat

   Koulutusalan kaikkien tasojen englanninkielinen nimikkeistö on ISCED 2011-luokituksen field-nimikkeistö, joka on käännetty kansallista tilastointia varten suomeksi ja ruotsiksi.

   Kansalliseen koulutusluokitukseen voidaan linkittää Tilastokeskuksen koulutusluokituksen (uudistettu viimeksi vuonna 1997) koulutusnimikkeet 6-numeroisin koulutuskoodein. Koulutuskoodin ensimmäinen numero on sama kuin tason 1 koulutusaste. Koodin muut numerot ovat kansallisen koulutusluokituksen näkökulmasta satunnaisia. Jotta linkitys on mahdollista kaikkien nimikkeiden osalta, erikoisammattitutkintojen 6-numeroisen koulutuskoodin ensimmäinen numero on muutettu numeroksi 4.

   Tilastokeskuksen koulutuskoodit ja Kansallinen koulutusluokitus 2016

   Tilastokeskus ja opetushallinto ovat keväällä 2016 sopineet, että vuodesta 2017 alkaen luovutaan Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluokitus 1995 ja 2002 -luokitusten ja Unescon International Standard Classification of Education 1997 (ISCED 1997) -luokituksen luokitusavainten ylläpidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2018 alkaen 6-numeroisille koulutuskoodeille ei ylläpidetä enää edellä mainittujen luokitusten koulutusaloja ja -asteita.

  • Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu Unescon International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.

Vaihtoehtoinen näkymä