Kansallinen koulutusaste 2016


 •  
  • Kansalliseen koulutusluokitukseen kuuluva koulutusaste. Käytössä tilastoraportoinnissa tilastovuodesta 2016 alkaen.
  • Kansallinen koulutusluokitus 2016 on ensi sijassa kansalliseen tilastoraportointiin tarkoitettu luokitus. Koulutusluokitusta käytetään mm. väestön, työvoiman ja henkilökunnan yms. henkilöstöryhmien ja yksittäisen ihmisen saaman koulutuksen sekä oppilaitosten koulutustoiminnan luokittamiseen.
   Tilastokeskus ja opetushallinto ovat keväällä 2016 sopineet kansallisen koulutusluokituksen käyttöön otosta. Luokitus otetaan käyttöön viimeistään tilastovuotta 2016 koskevassa kansallisessa tilastoraportoinnissa.

  • Kansallinen koulutusaste 2016 muodostuu kaksitasoisesta koulutusasteesta.

   Koulutusasteen taso 1 on sama kuin ISCED 2011 -luokituksessa. Koulutusasteen taso 1 (level) on 1-numeroinen. Taso 2 on 2-numeroinen, jota käytetään kansallisiin tilastotarpeisiin ja varhaiskasvatuksen osalta myös kansainvälisiin tarpeisiin.

   Koulutusastejaottelu noudattaa koulutusjärjestelmän rakennetta, jossa koulutus etenee alemmilta koulutuksen asteilta ylemmille. Mitä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä korkeampi on koulutusaste. Koulutusaste määräytyy ensisijaisesti tutkinnon tavoitetason mukaan. Tavoitetaso pohjautuu mm. virallisiin opetussuunnitelmiin, ohjeellisiin koulutuspituuksiin, pohjakoulutusvaatimuksiin ja jatko-opintokelpoisuuksiin.

   Koulutusaste, taso-1

   0 Varhaiskasvatus ja esiopetusaste
   1 Alempi perusaste
   2 Ylempi perusaste
   3 Toinen aste
   4 Erikoisammattikoulutusaste
   5 Alin korkea-aste
   6 Alempi korkeakouluaste
   7 Ylempi korkeakouluaste
   8 Tutkijakoulutusaste
   9 Koulutusaste tuntematon

   Koulutusasteen tason 1 englanninkielinen nimikkeistö vastaa ISCED 2011-luokituksen level-nimikkeistöä, joka on käännetty kansallista tilastointia varten suomeksi ja ruotsiksi. Tason 2 suomenkieliset koulutusastenimikkeet on käännetty englanniksi ja ruotsiksi.

   Kansalliseen koulutusluokitukseen voidaan linkittää Tilastokeskuksen koulutusluokituksen (uudistettu viimeksi vuonna 1997) koulutusnimikkeet 6-numeroisin koulutuskoodein. Koulutuskoodin ensimmäinen numero on sama kuin tason 1 koulutusaste. Koodin muut numerot ovat kansallisen koulutusluokituksen näkökulmasta satunnaisia. Jotta linkitys on mahdollista kaikkien nimikkeiden osalta, erikoisammattitutkintojen 6-numeroisen koulutuskoodin ensimmäinen numero on muutettu numeroksi 4.

   Tilastokeskuksen koulutuskoodit ja Kansallinen koulutusluokitus 2016.


   Tilastokeskus ja opetushallinto ovat keväällä 2016 sopineet, että vuodesta 2017 alkaen luovutaan Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluokitus 1995 ja 2002 -luokitusten ja Unescon International Standard Classification of Education 1997 (ISCED 1997) -luokituksen luokitusavainten ylläpidosta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2018 alkaen 6-numeroisille koulutuskoodeille ei ylläpidetä enää edellä mainittujen luokitusten koulutusaloja ja -asteita.

  • Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu Unescon International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.

Vaihtoehtoinen näkymä