Opetushallinnon koulutusluokitus 2002, koulutusaste


 •  
  • Opetushallinnon koulutusasteluokitus 2002
  • Opetushallinnon luokitusta käytetään koulujärjestelmän mukaisen koulutuksen suunnittelua ja seurantaa varten.

   Opetushallinto uudisti koulutusala- , opintoala- ja -koulutusasteluokituksensa vuonna 2002 (Opetusministeriön päätös 27.9.2002). Luokitukseen tehtiin joitakin muutoksia vuonna 2003 (opetusministeriön päätös 25.3.2004) ja vuonna 2005 (opetusministeriön päätös 11.4.2006).

   Vuonna 2002 uudistetun luokituksen rinnalla käytetään opetushallinnon aikaisempaa koulutusala- ja koulutusasteluokitusta, joka on nimetty vuoden 1995 mukaiseksi luokitukseksi.

   Opetushallinnon vuoden 2002 luokitus kuvaa kuten aikaisempikin luokitus koulujärjestelmän rakennetta esiopetuksesta korkeakoulujen tohtorinkoulutukseen saakka.

  • Opetushallinnon koulutusasteluokitus on laadittu ensisijaisesti tutkintoon johtavan ammatillisesti eriytyvän koulutuksen ja sen tarpeiden näkökulmasta.
   Opetushallinnon koulutusasteluokituksen pääkoulutusasteet vastaavat Tilastokeskuksen koulutusluokituksen koulutusasteita jakautuen yksityiskohtaisempaan sektorijakoon. Koulutusasteita on 20.

Vaihtoehtoinen näkymä