Palaa luokitusten etusivulle

Tilastollinen kuntaryhmitys 2009

  •  
    • Tilastollinen kuntaryhmitys # Perustuu vuoden 2005 taajamarajaukseen