Kuolemansyyt, 54-luokkainen aikasarjaluokitus


 •  
  • Kuolemansyytilastossa tehty ajallisesti vertailukelpoinen kuolemansyyluokitus.
  • Luokitus on tehty kuvaamaan Suomen kuolemansyiden kehitystä vertailukelpoisena aikasarjana. Luokitus on käytettävissä vuoden 1969 tiedoista lähtien.

  • Luokitus on muodostettu kuolemansyytilastossa eri vuosina käytössä olleiden tautiluokitusten tarkimman tason koodien pohjalta eikä noudata tautiluokitusten pääryhmäjakoa. Yksittäiseen luokkaan kuuluvat kansainvälisen ICD10-luokituksen mukaiset koodit on lueteltu suluissa kunkin luokan perässä.

   Avain luokituksen ja kuolemansyytilastossa käytössä olleiden ICD-luokitusten (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem) välillä on kuolemansyytilaston kotisivuilla kohdassa Luokitukset - Kuolemansyytilaston luokitusavain .

   Maailman terveysjärjestö WHO:n käsittelysääntömuutos on vähentänyt keuhkokuumetta tilaston peruskuolemansyynä vuodesta 2005 lähtien. Kuolintodistuksella mainittu pitkäaikaissairaus valitaan tilaston peruskuolemansyyksi keuhkokuumeen sijaan.

   Vuonna 1998 lisättiin luokitukseen uusi luokka 54 'Ei kuolintodistusta'. Vuosina 1969-1997 tämän luokan tapaukset sisältyvät luokkaan 40 'Tuntemattomat ja epätäydellisesti määritetyt kuolemansyyt'.

Vaihtoehtoinen näkymä