Luokitustiedotteet

16.1.2020 Alueluokitusmuutokset 1.1.2020

Vuoden 2020 alusta astuu voimaan yksi kuntaliitos:

Kuntaliitoksen myötä Suomen kuntien lukumäärä on 310. Vuonna 2019 kuntia oli 311. Uuden kunnan nimi on Nurmes ja numerona säilyy 541. Osakuntaliitoksia ei tule vuonna 2020.

Muutoksia ei tule suuralue-, maakunta-, AVI- ja ELY -luokituksiin. Myös tilastollinen kuntaryhmitys- ja kielisuhdeluokitukset pysyvät muuttumattomia.

Päivitetyt alueluokitukset tulevat metatietopalvelujen verkkosivuille tammikuussa 2020.

Lisätiedot kuntapohjaisista aluejaoista: Miia Huomo, p. 029 551 3256 ja Anne Väänänen 029 551 2695, sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi.

16.1.2020 Ändringar i regionala indelningar 1.1.2020

Fr.o.m. början av år 2020 träder en kommunsammanslagning kraft:

Efter sammanslagningen finns det 310 kommuner i Finland. År 2019 var antalet kommuner 311. Den nya kommunen heter Nurmes och dess kommunnummer 541 bibehålls. År 2020 sker inga partiella kommunsammanslagningar.

Inga ändringar sker i indelningarna i storområde, landskap, RFV och NTM. Också den statistiska kommungrupperingen och klassificeringen av språkförhållande är oförändrade.

De uppdaterade regionala indelningarna publiceras på metadatatjänstens webbplats i januari 2020.

Mera information om kommunbaserade regionindelningar: Miia Huomo, tfn 029 551 3256 och Anne Väänänen 029 551 2695, e-post: luokitukset@stat.fi.

7.1.2019 Alueluokitusmuutokset 1.1.2019

Vuoden 2019 alusta ei astu voimaan yhtään kuntaliitosta eikä osakuntaliitosta. Suomen kuntien lukumäärä on 311.

Otamme vuoden 2019 alusta käyttöön maakuntien englanninkielisissä nimissä valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielipalvelujen mukaiset käännökset.

30.1.2018 Lisäys alueluokitusmuutoksiin 1.1.2018

Vuoden 2018 alusta tilastolliseen kuntaryhmitykseen tuli kaksi muutosta:

30.11.2017 Alueluokitusmuutokset 1.1.2018

Vuoden 2018 alusta ei astu voimaan yhtään kuntaliitosta. Suomen kuntien lukumäärä on 311.

 Vuoden 2018 alusta astuu voimaan kaksi osakuntaliitosta:

12.1.2017 Alueluokitusmuutokset 1.1.2017

Vuoden 2017 alusta astui voimaan kaksi kuntaliitosta:

10.3.2016 Kuntien koostetaulut julkaistu

Aiemmin Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot-käsikirjassa ilmestyneet kuntakoostetaulut on julkaistu tuote- ja palvelutarjontasivulla.

1.2.2016 Alueluokitusmuutokset 1.1.2016

Vuoden 2016 alusta astui voimaan neljä kuntaliitosta:

17.2.2015 Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2015 -käsikirja julkaistu

Aluetilastoinnin käsikirja Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2015 on julkaistu. Käsikirjassa on huomioitu 1.1.2015 voimaan astuneet aluemuutokset.

29.1.2015 Alueluokitusmuutoksia 1.1.2015

Vuoden 2015 alusta astui voimaan kolme kuntaliitosta.