Oppilaitostyyppi 1999


 •  
  • Oppilaitostyyppi
  • Oppilaitostyyppiluokitus on moneen eri käyttöön tarkoitettu yleisluokitus. Sitä käytetään tilastotoimessa ja erilaisissa hallinnollisissa rekistereissä. Oppilaitostyyppiluokitustiedot sisältyvät Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterisysteemiin.

  • Oppilaitostyyppiluokituksen syntyvaiheessa on luokitteluperustana ollut osittain koulutusluokituksen koulutusaste ja toimialaluokituksen koulutusta koskevan luokan alaryhmitys.

   LUOKITUSJULKAISUT:
   Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset. Helsinki, Tilastokeskus.

  • Koulutusta koskeva lainsäädäntö on uudistettu pääosin vuoden 1999 alusta. Oppilaitostyyppiluokituksen uudistuksessa on huomioitu lainsäädännön uudistus. Uudistetussa oppilaitostyyppiluokituksessa ryhmä 11 Peruskoulut sisältää aikaisemman luokituksen ryhmät: peruskoulun ala-asteen koulut, peruskoulun yläasteen koulut, peruskoulua korvaavat koulut sekä harjoittelukouluista ja muut peruskoulu-/tai lukioasteen käsittävistä kouluista vain perusopetusta antavat oppilaitokset. Uudistetun luokituksen ryhmä lukiot sisältää lukiokoulutuksen lainsäädännön muututtua lukiot ja aikuislukiot.
   Ammatillisten oppilaitosten osalta perinteiset eri alojen ammatilliset oppilaitostyypit on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi ammatilliset oppilaitokset. Ammatillisia erityisoppilaitoksia ovat oppilaitokset, jotka ovat tarkoitettuja opiskelijoille, joilla on vamman, sairauden tai muun syyn johdosta vaikeuksia selviytyä opinnoista ilman erityistoimenpiteitä. Ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat elinkeinoelämän, useimmiten teollisuuden tai kaupan ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia, joissa annetaan pääasiassa lisäkoulutusta tai tutkintoon valmentavaa koulutusta.
   Muilta osin on oppilaitostyyppiluokituksessa muutettu lähinnä vain oppilaitosten ryhmittelyn numerointia ja oppilaitostyyppien järjestystä.

Vaihtoehtoinen näkymä