PRODCOM 2019


 •  
  • PRODCOM-tuoteluokitus 2019 kansallisin lisäyksin
  • PRODCOM-luokitusta käytetään teollisuustuotteiden tilastointiin Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa.

  • Luokitus on vuoden 2018 versiosta lähtien 1-tasoinen.

  • Tarkentavista kansallisista nimikkeistä ja niiden mukana osittaisesta hierarkkisesta rakenteesta on luovuttu 2018 alkaen. Kansallisten lisänimikkeiden koodit on muutettu CPA-tuoteluokitusta vastaaviksi.

  • Pieni osa luokituksen nimikkeistä on kansallisia lisäyksiä EU:n vaatimuksia laajemman teollisuustuotekirjon kattamiseksi.

  • Euroopan unionin teollisten toimialojen tuoteluokitus (Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU)

Vaihtoehtoinen näkymä