Rakennuksen uudishinta

Rakennuksen uudishinnalla tarkoitetaan rahamäärää, jonka asiantunteva toimija, noudattaessaan hyvää ohjelmointi-, suunnittelu- ja rakentamiskäytäntöä, tarvitsee toteuttaakseen uuden ominaisuuksiltaan halutun rakennuksen. Ominaisuuksia ovat muun pinta-ala ja muoto, rakenteet (kantavuus, palonkestävyys ja vedeneristävyys), tilojen käyttö, olosuhteet (lämpö, ilma, valo ja ääni), palvelut (tilalaitteet ja -kalusteet sekä putki- ja heikkovirtajärjestelmät) sekä rakennuksen teema ja koettavuus. Uudishinta ei sisällä veroja.


Tässä julkistettavien uudishintojen määrittämistä varten kansallisen rakennusluokituksen 2018 käyttötarkoitusluokista on muodostettu 31 hintaryhmää ja rakennuksen sijaintikunnat on ryhmitelty rakentamisen hintatason mukaan kuuteen indeksialueeseen. Pääkaupunkiseutu on indeksialue 1, jolloin samalle hintaryhmälle esimerkiksi Helsingin ja Vantaan uudishinnat ovat samat mutta muilla indeksialueille ne ovat tyypillisesti pääkaupunkiseutua alempia.


Yksi hintaryhmä on asuminen. Siihen kuuluvat rakennustyypit ovat omakoti-, pari-, rivi-, pienkerros-, asuinkerrostalot ja asuntolarakennukset. Asumisen hintaryhmässä uudishinnan määrittämiseen on sovellettu indeksialueen rakennuskannan käyttötarkoitusluokkakohtaisia painoja. Muiden hintaryhmien osalta uudishinnan indeksialuekohtainen painotettu keskiarvo on laskettu koko maan rakennuskannan painoilla.Valitse

tai


Valitse

tai


Kirjoita

Valitse hinnat


Hintaryhmän alueellinen uudisrakentamisen hinta:

Hintaryhmän alueellinen bruttoneliöhinta:Lataa hinnat (2021/Kevät, csv)