Sairaanhoitopiirit 2020


 •  
  • Alue, joka tuottaa oman alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja
  • Maa on jaettu sairaanhoitopiireihin erikoissairaanhoidon järjestämistä varten. Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.  • 1.1.1991 Keskussairaala- ja sairaanhoitopiirit muuttuivat sairaanhoitopiireiksi. Sairaanhoitopiirin alue muodostuu sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvista kunnista.

   Erikoissairaanhoidon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali-
   ja terveysministeriölle, alueella aluehallintovirastolle. Erikoissairaanhoidon asiantuntijavirastona toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL.

   Sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee alueellaan huolehtia erikoissairaanhoitopalvelujen yhteensovittamisesta ja yhteistyössä terveyskeskusten kanssa suunnitella ja kehittää erikoissairaanhoitoa siten, että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.

   Sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee antaa alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, joita terveyskeskusten ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa sekä vastata terveyskeskusten tuottamien laboratorio- ja röntgenpalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta. Lisäksi sairaanhoitopiirin kuntainliiton tulee alueellaan huolehtia tehtäväalaansa kohdistuvasta tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta.

   Erityistason sairaanhoidon järjestämistä varten maa jaetaan sairaanhoitopiirien lisäksi erityisvastuualueisiin. Erityisvastuualueet määrää valtioneuvosto siten, että kuhunkin alueeseen kuuluu sellainen sairaanhoitopiiri, jonka alueella on lääkärikoulutusta antava yliopisto.

  • Ei muutoksia 1.1.2020

   Muutokset 1.1.2019

   Kolmen sairaanhoitopiirin englanninkielinen nimi on muuttunut:

   Etelä-Savo Hospital District > South Savo Hospital District
   Pohjois-Savo Hospital District > North Savo Hospital District
   Varsinais-Suomi Hospital District > Southwest Finland Hospital District.

   Nimikkeet aakkosjärjestyksessä (suomenkielisessä)
   1.1.2013
   Helsingin ja Uudenmaan sairaahoitopiirin numero 01 muuttunut - >25.
   Jämsä ja Kuhmoinen siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunniksi vuoden 2013 alussa.

   Reisjärvi siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnaksi vuoden 2013 alussa.

   1.1.2010 Kiikoinen muuttanut Satakunnan sairaanhoitopiiristä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin.

   Huom! THL käyttää Helsingin ja Uudenmaan SHP:stä koodia 25

   Ahvenanmaan koodi on 00. Ahvenanmaa on oma sairaanhoitopiirinsä, joka ei ole sidoksissa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoiman sairaanhoitopiirijaon kanssa.

  • Sairaanhoitopiiriluokitus on kansallisiin tarpeisiin laadittu luokitus.

Vaihtoehtoinen näkymä