code;level;classificationItemName; "'S.1'";1;"Koko kansantalous"; "'S.11'";2;"Yritykset"; "'S.111'";3;"Yritykset pl. asuntoyhteisöt"; "'S.11101'";5;"Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"; "'S.11102'";5;"Yksityiset kotimaiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"; "'S.11103'";5;"Ulkomaisomisteiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"; "'S.112'";3;"Asuntoyhteisöt"; "'S.1121'";4;"Asunto-osakeyhtiöt"; "'S.11211'";5;"Asunto-osakeyhtiöt, julkiset"; "'S.11212'";5;"Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset"; "'S.11213'";5;"Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset"; "'S.1122'";4;"Muut asuntoyhteisöt"; "'S.11221'";5;"Muut asuntoyhteisöt, julkiset"; "'S.11222'";5;"Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset"; "'S.11223'";5;"Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset"; "'S.12'";2;"Rahoitus- ja vakuutuslaitokset"; "'S.121-S.123'";2;"Rahalaitokset"; "'S.121'";3;"Keskuspankki"; "'S.122'";3;"Muut rahalaitokset"; "'S.1221'";4;"Talletuspankit"; "'S.12211'";5;"Talletuspankit, julkiset"; "'S.12212'";5;"Talletuspankit, yksityiset kotimaiset"; "'S.12213'";5;"Talletuspankit, ulkomaisomisteiset"; "'S.1222'";4;"Muut luottolaitokset"; "'S.12221'";5;"Muut luottolaitokset, julkiset"; "'S.12222'";5;"Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset"; "'S.12223'";5;"Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset"; "'S.1223'";4;"Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset"; "'S.12231'";5;"Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset"; "'S.12232'";5;"Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset kotimaiset"; "'S.12233'";5;"Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, ulkomaisomisteiset"; "'S.123'";3;"Rahamarkkinarahastot"; "'S.124-S.127'";2;"Muut rahoituslaitokset"; "'S.124'";3;"Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot"; "'S.1241'";4;"Sijoitusrahastot (UCITS)"; "'S.1242'";4;"Muut yhteissijoitusyritykset"; "'S.125'";3;"Muut rahoituksen välittäjät"; "'S.12501'";5;"Muut rahoituksen välittäjät, julkiset"; "'S.12502'";5;"Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset"; "'S.12503'";5;"Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset"; "'S.126'";3;"Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset"; "'S.12601'";5;"Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, julkiset"; "'S.12602'";5;"Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, yksityiset kotimaiset"; "'S.12603'";5;"Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, ulkomaisomisteiset"; "'S.127'";3;"Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat"; "'S.12701'";5;"Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, julkiset"; "'S.12702'";5;"Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, yksityiset kotimaiset"; "'S.12703'";5;"Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, ulkomaisomisteiset"; "'S.128-S.129'";2;"Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot"; "'S.128'";3;"Vakuutuslaitokset"; "'S.12801'";5;"Vakuutuslaitokset, julkiset"; "'S.12802'";5;"Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset"; "'S.12803'";5;"Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset"; "'S.129'";3;"Eläkerahastot"; "'S.13'";2;"Julkisyhteisöt"; "'S.1311'";4;"Valtionhallinto"; "'S.13111'";5;"Valtion budjettitalous"; "'S.13119'";5;"Muut valtionhallinnon yksiköt"; "'S.1312'";4;"Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)"; "'S.1313'";4;"Paikallishallinto"; "'S.13131'";5;"Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto"; "'S.131311'";6;"Kunnat"; "'S.131312'";6;"Kuntayhtymät"; "'S.131313'";6;"Ahvenanmaan maakunnan hallitus"; "'S.131319'";6;"Muut paikallishallinnon yksiköt"; "'S.13132'";5;"Hyvinvointialuehallinto"; "'S.131321'";6;"Hyvinvointialueet"; "'S.131322'";6;"Hyvinvointiyhtymät"; "'S.131329'";6;"Muut hyvinvointialuehallinnon yksiköt"; "'S.1314'";4;"Sosiaaliturvarahastot"; "'S.13141'";5;"Työeläkelaitokset"; "'S.13149'";5;"Muut sosiaaliturvarahastot"; "'S.14'";2;"Kotitaloudet"; "'S.141'";3;"Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet"; "'S.143'";3;"Palkansaajakotitaloudet"; "'S.144'";3;"Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet"; "'S.1441'";4;"Omaisuustulojen saajakotitaloudet"; "'S.1442'";4;"Eläkkeensaajakotitaloudet"; "'S.1443'";4;"Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet"; "'S.15'";2;"Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt"; "'S.2'";1;"Ulkomaat"; "'S.21'";2;"Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet"; "'S.211'";3;"Euroopan unionin jäsenvaltiot"; "'S.2111'";4;"Euroalueen jäsenvaltiot"; "'S.2112'";4;"Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot"; "'S.212'";3;"Euroopan unionin toimielimet"; "'S.2121'";4;"Euroopan keskuspankki (EKP)"; "'S.2122'";4;"Euroopan unionin toimielimet pl. EKP"; "'S.22'";2;"Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt";