Seutukunnat 2020


 •  
  • Seutukunnat ovat kahden tai useamman kunnan muodostamia aluekokonaisuuksia. Ne on alun perin määritelty aluepoliittisen tukialuejaon perusalueiksi.
  • Tilastoissa käytettävien alueluokitusten tarkoituksena on ilmiöiden alueellisten vaihtelujen ja aluerakenteen kuvaaminen. Useimpien alueluokitusten tapaan seutukuntajako perustuu hallinnolliseen aluejakoon.

   Seutukuntajako otettiin käyttöön vuonna 1994 aluekehityslakien perusjaoksi (Laki alueiden kehittämisestä 1135/93). Uudessa laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) seutukuntajakoa ei enää mainita tukialueiden perustana, joten sillä ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Seutukuntien muodostamisen kriteereinä on käytetty pääasiassa kuntien välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

   Kunnat, seutukunnat, maakunnat ja tilastollinen kuntaryhmitys ovat ensisijaiset Suomen tilastotoimessa käytettävät alueluokitukset. Muita yleisiä tilastoissa käytettäviä kuntapohjaisia alueluokituksia ovat suuralueet, aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY -keskukset). Kuntatyypittelyjä ovat mm. kalleus-, kantokyky-, kielisuhde- ja kuntamuotoluokitus.

   Seutukunnat lakkasivat olemasta virallinen aluejako vuoden 2015 alusta alkaen, mutta sitä ylläpidetään Tilastokeskuksessa toistaiseksi.

  • Ei muutoksia 1.1.2020

   Ei muutoksia 1.1.2019.

   Seutukuntamuutokset 1.1.2017

   Luvian (442) liittyessä Eurajokeen (051) entisen Luvian kunnan alue siirtyi Porin seutukunnasta (043) Rauman seutukuntaan (041).

   Juankosken (174) liittyessä Kuopioon (297) entisen Juankosken kunnan alue siirtyi Koillis-Savon seutukunnasta (113) Kuopion seutukuntaan (112).

   Seutukuntamuutokset 1.1.2016

   Vaala (785) siirtyi Kajaanin seutukunnasta (182) Oulunkaaren seutukuntaan (173).

   Seutukuntamuutokset 1.1.2015

   Kuopion seutukuntaan (112) kuuluu kaksi kuntaa (vuonna 2014 kolme) Kuopio (ml. Maaninka) ja Siilinjärvi.

   Lavia (413) liittyi Poriin (609), jolloin entisen Lavian kunnan alue siirtyi Pohjois-Satakunnan seutukunnasta (044) Porin seutukuntaan (043).

   Tarvasjoki (838) liittyi Lietoon (423), jolloin entisen Tarvasjoen kunnan alue siirtyi Loimaan seutukunnasta (025) Turun seutukuntaan (023).

   Ei muutoksia 1.1.2014.

   Seutukuntamuutokset 1.1.2013:

   Nilsiä (534) liittyi Kuopioon (297), jolloin entisen Nilsiän kunnan alue siirtyi Koillis-Savon seutukunnasta (113) Kuopion seutukuntaan (112).

   Suomenniemi (775) liittyi Mikkeliin (491), jolloin entisen Suomenniemen kunnan alue siirtyi Lappeenrannan seutukunnasta (091) Mikkelin seutukuntaan (101).

   Yli-Ii (972) liittyi Ouluun (564), jolloin entisen Yli-Iin kunnan alue siirtyi Oulunkaaren seutukunnasta (173) Oulun seutukuntaan (171).

   Kiikoinen (254) liittyi Sastamalaan (790), jolloin entisen Kiikoisen kunnan alue siirtyi Pohjois-Satakunnan seutukunnasta (044) Lounais-Pirkanmaan seutukuntaan (068).

   Vähäkyrö (942) liittyi Vaasaan (905), jolloin entisen Vähänkyrön kunnan alue siirtyi Kyrönmaan seutukunnasta (151) Vaasan seutukuntaan (152).

   Seutukuntien määrä pysyy ennallaan ja niitä on Manner-Suomessa 67.

   Ei muutoksia 1.1.2012.

   Seutukuntamuutokset 1.1.2011:

   Rantasalmi (681) siirtyi Pieksämäen seutukunnasta (105) Savonlinnan seu-tukuntaan (103).

   Sipoo (753) siirtyi Porvoon seutukunnasta (201) Helsingin seutukuntaan (011).
   Itä-Uudenmaan maakunnan (20) yhdistyessä Uudenmaan maakuntaan (01) Porvoon seutukunnan (201) numero muuttuu 015:ksi ja Loviisan seutukun-nan (202) numero muuttuu 016:ksi.

   Kuhmalahti (289) liitettiin Kangasalaan (211), jolloin entisen Kuhmalahden kunnan alue siirtyi Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnasta (062) Tampereen seutukuntaan (064).

   Pälkäne (635) siirtyi Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnasta (062) Tampereen seutukuntaan (064).

   Näiden kahden muutoksen myötä Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta (062) lakkautetaan.


   Viimeisimmät muutokset (1.1.2010):

   Himanka (095) liitettiin Kalajoen kuntaan (208), jolloin entisen Himangan kunnan alue siirtyi Kokkolan seutukunnasta (162) Ylivieskan seutukuntaan (177).

   Orivesi (562) siirtyi Ylä-Pirkanmaan seutukunnasta (069) Tampereen seutukuntaan (064).

   Hämeenkyrö (108) siirtyi Luoteis-Pirkanmaan seutukunnasta (061) Tampereen seutukuntaan (064).

   Juuka (176) siirtyi Pielisen Karjalan seutukunnasta (125) Joensuun seutukuntaan (122).

   Heinola (111), Sysmä (781) ja Hartola (081) siirtyivät Heinolan seutukunnasta (072) Lahden seutukuntaan (071), jolloin Heinolan seutukunta lakkaa olemasta.

   Siikalatvan seutukunnan (175) nimi muuttui Haapaveden-Siikalatvan seutukunnaksi. Seutukuntanumero pysyi muuttumattomana.

   Seutukunnan 153 nimi on Sydösterbotten.

  • Seutukuntaluokitus on kansallisiin tarpeisiin laadittu luokitus.

Vaihtoehtoinen näkymä