Suuralueet 2020


 •  
  • Suuralueet on muodostettu maakuntia yhdistämällä. Suuralueita on Suomessa viisi.
  • Tilastoissa käytettävien alueluokitusten tarkoituksena on kuvata ilmiöiden alueellisia vaihteluja ja yleisesti aluerakennetta. Suomen aluejaossa suuralueet muodostavat NUTS 2 -tasoa vastaavan aluejaon.

  • Suuralueet on muodostettu maakuntia yhdistämällä. Suomen aluejaossa suuralueet muodostavat NUTS 2 -tasoa vastaavan aluejaon.


  • Ei muutoksia 1.1.2020

   1.1.2019
   Ahvenanmaan suuralueen suomenkielinen nimi pelkästään Ahvenanmaa (aik. Ahvenanmaa - Åland).

   1.1.2013 Suomenniemi (775) liitettiin Mikkeliin (491), jolloin entisen Suomenniemen kunnan alue siirtyi Etelä-Suomen suuralueelta (2) Pohjois- ja Itä-Suomen suuralueelle (4).

   1.1. 2012 Etelä-Suomen suuralue (1) jakautui Helsinki-Uudenmaan (1) ja Etelä-Suomen suuralueisiin (2). Itä-Suomen (3) ja Pohjois-Suomen (4) suuralueet yhdistyivät. Uuden suuralueen nimi on Pohjois- ja Itä-Suomen suuralue ja sen koodi on 4. Vuoden 2012 suuralueluokituksen alueet ovat:

   1 Helsinki-Uusimaa
   2 Etelä-Suomi
   3 Länsi-Suomi
   4 Pohjois- ja Itä-Suomi
   5 Ahvenanmaa -Åland

  • Vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön uusi suuraluejako, jossa alueita on viisi. Suuraluejako perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston NUTS-luokitusasetukseen 1059/ 2003, jota tarkistettiin vuonna 2011 (Komission asetus 31/2011).

Vaihtoehtoinen näkymä