Tieteenala 2010


 •  
  • Tieteenala t&k-toiminnassa
  • Luokitusta käytetään julkisen sektorin ja korkeakoulusektorin t&k-menojen sekä tutkimustyövuosien jaottelemiseksi.

  • Päätieteenalat ovat:
   1. Luonnontieteet
   2. Tekniikka
   3. Lääke- ja terveystieteet
   4. Maatalous- ja metsätieteet
   5. Yhteiskuntatieteet
   6. Humanistiset tieteet

  • Tieteenalaluokitus uudistettiin vuonna 2006 (Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual. OECD, DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL). Sitä sovelletaan tilastovuodesta 2007 alkaen.

   Opetus ja kulttuuriministeriö valmisteli yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa uuden kansallisen version tieteenalaluokituksesta vuonna 2010. Uudistetussa luokituksessa on tarkennettu joitakin nimikkeitä siten, että uudistettu luokitus on kuitenkin muunnettavissa vastaamaan UNESCON kansainvälistä suositusta.

  • Luokitus on tutkimus- ja kehittämistoimintatilaston tieteenalaluokitus.
   YK:n Kasvatus-, tiede ja kulttuurijärjestö UNESCO hyväksyi 1978 kansainvälisen tiede- ja teknologiatilastosuosituksen (Recommendation concerning the International Standardization of Statistics on Science and Technology. Paris, 1978.), jossa mm. annetaan suositus tieteenalaluokitukseksi.

Vaihtoehtoinen näkymä